Logo BIP

28.10.2021


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności, występują puste nagłówki
 • występuje w pełni wyjustowany tekst

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych. Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Królak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (+48) 22 520 74 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby ULC przy ulicy Marcina Flisa 2 w Warszawie:

Siedziba Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajduje się przy ulicy Marcina Flisa 2 w Warszawie.

Dojazd możliwy jest:

 • transportem własnym od ul. Łopuszańskiej ulicą Marcina Flisa
 • transportem własnym od. Alei Krakowskiej, ulicami Krakowiaków. Orzechową, Łopuszańską i M. Flisa
 • autobusem miejskim ZTM linii 141, 189, 401 i tramwajem linii 7,9 i 15 z przystanku Hynka.

Przy bramie wjazdowej ulokowany jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzą dwa wejścia: od ul. Łopuszańskiej oraz od ul. M. Flisa (brama wjazdowa). Budynek jest przystosowany do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się. Drzwi wejściowe do budynku umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego. 

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. 

Windy są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Na każdym piętrze po prawej stronie od wyjścia z windy znajdują się toalety, również dostosowane do osób na wózkach.

Na dziedzińcu przy wejściu głównym do Urzędu znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone m.in. dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku trzech delegatur krajowych, w których ULC wynajmuje niewielkie pomieszczenia do obsługi interesantów ( Mielec, Rzeszów, Bielsko-Biała), budynki nie posiadają wind i są zlokalizowane na I piętrze. Jednostka terenowa w Bielsku-Białej nie jest dostosowana do obsługi osób na wózkach z uwagi na brak podjazdów. Delegatura w Rzeszowie wynajęła na parterze salkę  konferencyjną dostosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»