Tytuł Zmieniono
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyników zapotrzebowania na wykonywanie niektórych czynności nadzoru i kontroli w zakresie wydawania świadectw kwalifikacji operatora UAVO 2016 04 12
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyników zapotrzebowania na wykonywanie niektórych czynności nadzoru i kontroli w zakresie wydawania świadectw kwalifikacji skoczków spadochronowych 2016 02 08
Ogłoszenie Prezesa ULC o zapotrzebowaniu nr PG1/01-2016 na realizację niektórych czynności nadzoru lub kontroli w zakresie paralotni bez napędu, paralotni z napędem, motoparalotni i paraplanów 2016 01 19
Ogłoszenie w sprawie wyników ponownej oceny ofert złożonych w ramach zapotrzebowania na wykonywanie niektórych czynności nadzoru lub kontroli na podstawie upoważnień udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2015 12 29
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zapotrzebowaniu na wykonywanie niektórych czynności nadzoru lub kontroli w zakresie wydawania świadectw kwalifikacji skoczków spadochronowych 2015 11 19
Ogłoszenie Prezesa ULC w sprawie wyników zapotrzebowania na wykonywanie niektórych czynności nadzoru i kontroli w zakresie wydawania świadectw kwalifikacji pilota lotni, pilota paralotni oraz pilota motolotni 2015 11 16
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zapotrzebowaniu na wykonywanie niektórych czynności nadzoru i kontroli w zakresie wydawania świadectw kwalifikacji operatora UAVO 2015 11 04
Ogłoszenie Prezesa ULC w sprawie unieważnienia zapotrzebowania na wykonywanie niektórych czynności nadzoru i kontroli w zakresie wydawania świadectw kwalifikacji skoczka spadochronowego 2015 10 21
Ogłoszenie Prezesa ULC o zapotrzebowaniu na wykonywanie niektórych czynności nadzoru i kontroli w zakresie wydawania świadectw kwalifikacji skoczków spadochronowych 2015 08 12
Ogłoszenie Prezesa ULC o zapotrzebowaniu na wykonywanie niektórych czynności nadzoru i kontroli w zakresie wydawania świadectw kwalifikacji pilota lotni, pilota paralotni oraz pilota motolotni 2015 08 12