Logo BIP

05.08.2019

Budowa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC w ramach Projektu „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC” realizowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Nazwa postępowania: „Budowa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony powyżej wartości progu unijnego

Termin składania ofert: do dnia 07.10.2019 r. do godz. 12.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do dnia 26.08.2019 r.

Wadium: jest wymagane w kwocie 200 000,00 złotych ( dwieście tysięcy)

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT837.71 KB

pdfogloszenie_zmian.pdf879.89 KB

pdfSpecyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_po_zmianach_z_dnia_20_09_2019.pdf953.79 KB

pdfPismo_DG_zmiana_SIWZ_20_09.pdf949.02 KB

pdfodp_wykon_19.09.pdf613.54 KB

 pdfzmiana_ogłoszenia_16_09-.pdf72.46 KB

pdfodpowiedzi_na_pytanie_wykonawcy.pdf839.05 KB

***

pdfInformacja o zmianie terminu składania ofert534.32 KB

pdfSpecyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_po_zmianach_z_dnia_06_09_2019.pdf998.9 KB

pdfZal_1_SOPZ_Wymagania_na_System_ZSI-ULC_po_zmianach_z_dnia_06_09_2019.pdf6.63 MB

pdfZal_7_SIWZ_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia_po_zmianach_z_dnia_06_09_2019.pdf2.15 MB

pdfZal_8_SIWZ_Wzor_umowy_po_zmianach_z_dnia_06_09_2019.pdf874.73 KB

***

pdfOdpowiedzi_na_zapytania_Wykonawcow.pdf794.74 KB

pdfogłoszenie109.34 KB

pdfdrugie sprostowanie.pdf72.42 KB

pdfsprostowanie72.58 KB

Dokumentacja przetargowa:

pdfSpecyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf725.03 KB

pdfZal_1A_SOPZ_Materiały_poglądowe_systemu_ACAM.pdf523.07 KB

docxZal_1_SIWZ_Formularz_ofertowy.docx131.94 KB

pdfZal_1_SOPZ_Wymagania_na_System_ZSI-ULC.pdf6.37 MB

pdfZal_2a_SIWZ_JEDZ05_08_2019.pdf388.02 KB

pdfZal_2b_SIWZ_Instrukcja_wypelniania_JEDZ.pdf295.53 KB

pdfZal_2_SOPZ_Koncepcja_Systemu_ZSI-ULC.pdf1.08 MB

pdfZal_3a_SOPZ_Errata_do_dokumentacji_aplikacyjnej_ZSI-ULC.pdf1.97 MB

pdfZal_3b_SOPZ_Zmiany_do_Studium_wykonalnosci.pdf696.17 KB

docxZal_3_SIWZ_Wykaz_wykonanych_uslug.docx132.12 KB

pdfZal_3_SOPZ_Studium_wykonalnosci.pdf3.08 MB

docxZal_4_SIWZ_Wykaz_osob_skierowanych_do_realizacji_Przedmiotu_Zamowienia.docx145.79 KB

docxZal_4_Umowa_Wzor_Protokolu_Przekazania_Produktu.docx126.89 KB

docxZal_5_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx129.24 KB

docxZal_5_Umowa_Wzor_Protokolu_Odbioru_Produktu.docx126.57 KB

docxZal_6_SIWZ_Oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art.26_ust.1_ustawy.docx126.79 KB

docxZal_6_Umowa_Wzor_Protokolu_Odbioru_Etapu_Zarządczego.docx128.04 KB

pdfZal_7_SIWZ_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia.pdf1.46 MB

docxZal_7_Umowa_Wzor_Protokolu_Odbioru_Przedmiotu_Zamowienia.docx131.67 KB

pdfZal_8_SIWZ_Wzor_umowy.pdf516.79 KB

pdfZal_8_Umowa_Wzor_Umowy_powierzenia_przetwarzania_danych.pdf425.63 KB

docxZal_9_Umowa_Informacja_dla_osob_fizycznych.docx340.71 KB

docxZal_10_Umowa_Oswiadczenie_o_zachowaniu_poufnosci.docx341.78 KB

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»