Tytuł Zmieniono
Starszy specjalista ds. kadrowych i archiwistycznych w Wydziale Kadr w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 11972 2017 06 29
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2017 02 07
Postępowanie na dostawę oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami wraz z dokumentacją oraz z usługą wdrożenia i migracji danych, oraz z gwarancją i usługą wsparcia 2017 02 07
Dostawa oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami wraz z dokumentacją oraz z usługą wdrożenia i migracji danych, oraz usługą gwarancji i usługą wsparcia 2016 06 27
Dostawa komputerów All in One 2016 07 26
Usługa wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego rozwiązań bezpieczeństwa sieci oraz zakup nowych licencji dla ULC 2016 07 26
Dostawa komputerów stacjonarnych dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2016 07 26
Zakup sprzętu komputerowego 2016 07 26
Świadczenie usług pocztowych 2015 11 12
Usługa wykonania modyfikacji oraz usługi wsparcia dla systemów informatycznych ULC: SEOD oraz ZSI 2015 11 12
Usługa wdrożenia i utrzymania centralnego systemu wydruku w ULC 2015 11 12
Usługa obsługi informatycznej dla ULC 2015 11 12
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Numer postępowania ULC-BDG-POK/2600-0003/14 2014 10 23
Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2014 10 16
Nabycie /zakup/ Zestawu minimum 30 różnych (niepowtarzających się) testów umożliwiających sprawdzenie i ocenę umiejętności posługiwania się przez personel lotniczy (piloci i kontrolerzy ruchu lotniczego) językiem angielskim potocznym z elementami... 2014 09 18
Wykonanie usługi hotelarskiej i gastronomicznej związanej z organizacją narady standaryzacyjnej pracowników ULC 2014 10 16
Wykonanie usługi modyfikacji oraz usługi wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w ULC 2014 10 16
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ich dzieci oraz osób towarzyszących 2014 10 16
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2013 roku 2014 02 13
Usługę hotelarską i gastronomiczną związaną z organizacją narady harmonizacyjnej pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2014 02 13
Usługa hotelarska i gastronomiczna związana z organizacją narady harmonizacyjnej dla pracowników ULC 2014 02 13
Usługa hotelarska i gastronomiczna związana z organizacją narady harmonizacyjnej dla pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2014 02 13
Usługa sprzątania powierzchni użytkowanych przez ULC w 2013, 2014, 2015 i 2016 r. 2014 02 13
Dostawa - zakup praw do czasowego użytkowania licencji na oprogramowanie komputerowe (umożliwiające przeprowadzenie egzaminów) wraz z testami egzaminacyjnymi, sprawdzającymi znajomość języka angielskiego personelu lotniczego 2013 08 07
Świadczenie usługi administracji i rozwoju portalu intranetowego i internetowego dla ULC 2013 08 05