Tytuł Zmieniono
Inspektor do spraw: ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego w Inspektoracie Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 44918 2019 04 03
Specjalista do spraw: administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego (zastępstwo), nr 44821 2019 03 27
Inspektor do spraw: kontroli naziemnej w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 44588 2019 03 27
Inspektor do spraw zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 43822 2019 03 19
Sekretarka/Sekretarz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2019 03 12
Naczelnik wydziału w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 43504 2019 03 12
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 43505 2019 03 12
Specjalista do spraw nadzoru ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 43508 2019 03 12
Specjalista do spraw certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, 43507 2019 03 15
Starszy specjalista do spraw dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego 2019 03 12
Podreferendarz do spraw: przepustowości i analiz w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo), nr 43215 2019 03 04
Podreferendarz do spraw: przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo), nr 43113 2019 03 04
Referendarz do spraw: przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru technicznego w Wydziale Planowania i Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Technicznego w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 42810 2019 03 01
Specjalista do spraw: analiz i standardów zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 41943 2019 02 18
Inspektor do spraw: zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym (zastępstwo), nr 41936 2019 02 18
Inspektor do spraw: ds. rejestru cywilnych statków powietrznych w Wydziale Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 41931 2019 02 18
Administrator w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (BDG) 2019 02 12
Specjalista do spraw: certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo), nr 41533 2019 02 12
Specjalista do spraw inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk (zastępstwo), nr 37930 2018 11 28
Inspektor ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 37380 2018 11 20
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 37381 2018 11 20
Specjalista ds. nadzoru CNS w Inspektoracie CNS, Departament Żeglugi Powietrznej, nr 37378 2018 11 23
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 37348 Ogłoszenie nr: 37348 2018 11 23
Podreferendarz ds. obsługi systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, 36676 2018 11 16
Podreferendarz do spraw: regulacji lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 36618 2018 11 07