Nazwa postępowania: Usługa sprzątania w siedzibie ULC w Warszawie,

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości poniżej progu unijnego,

Termin składania ofert: do dnia 15.04.2019 r. do godz. 11.00,

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ; do dnia 10.04.2019 roku.

Wadium: brak

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 pdfinformacja_o_wyborze_oferty.pdf1.48 MB16/05/2019


 

ZGODA NA PRZEDŁUŻENIE TERMINU

pdfzgoda_na_przedluzenie__terminu.pdf531.02 KB25/04/2019 


 Informacja z otwarcia ofert

pdfinformacja_z_otwarcia_ofert.pdf1.32 MB15/04/2019


 Pytania i odpowiedzi 

pdfpismo_do_wykonawcow-pytania-odp.pdf3.89 MB11/04/2019 


 Skan pisma dotyczącego możliwości udziału przez wykonawców w wizji lokalnej

pdfskan_pisma_do_wykonawcow.pdf458.48 KB08/04/2019


 

pdfogłoszenie_w_BZP.pdf6.08 MB

pdfSIWZ_Sprzatanie2019-04-05.pdf732.11 KB

pdfZałacznik_nr_1_OPZ_20190206.pdf186.12 KB

docZałacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy20190321.doc68 KB

docZałacznik_nr_3_Oswiadczenie_Wykonawcy.doc49 KB

docZałacznik_nr_4_osw_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitałowej.doc38.5 KB

docxzałacznik_nr_5_do_umowy_Oswiadczenie_o_zachowaniu_poufnosci__PK-1.docx19.28 KB

docZałacznik_nr_5_wykaz_usług.doc43.5 KB

pdfZałacznik_nr_6_Istotne__postanowienia_Umowy20190321_2.pdf255.48 KB

docZałacznik_nr_7_Oswiadczenie_Wykonawcy_składane_na_wezwanie_Zamiawiajacego_.doc63.5 KB

docZałacznik_nr_8_zobowiazanie.doc64 KB

docZałacznik_nr_9_wykaz_osob.doc36 KB

docZałacznik_nr_10_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_osob_na_umowe_o_prace.doc41 KB

docZałacznik_nr_11__Miesieczny_protokoł_odbioru_usługi_sprzatania.doc30.5 KB