logo

Świadczenie usługi konsultanta zewnętrznego - usługi doradcze Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”, nr postępowania ULC-BDG-GI-2600-02/2018

1. Nazwa postępowania: Świadczenie usługi konsultanta zewnętrznego - usługi doradcze Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”

2. Tryb: przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej próg unijny

3. Termin składania ofert: do dnia 17.09.2018 r. do godz. 11:00

4. Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do dnia 27.08.2018 r.

5. Wadium: 30 000 zł

 

                UWAGA Wykonawcy!

Zmiana terminów składania i otwarcia ofert!

 

pdfInformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf576.81 KB05/12/2018 

pdfInformacja_z_otwarcia_ofert.pdf1.36 MB20/09/2018 


 

pdfZmiana_nr_2_ogłoszenia.pdf590.33 KB11/09/2018

docZal_2_SIWZ_Formularz_Ofertowy_-_zmieniony.doc861 KB11/09/2018

pdfOdpowiedz_nr_3_na_pytania_Wykonawcow_-_Kierownik_Projektu_UE.pdf1.57 MB11/09/2018


 pdfOdpowiedzi_nr_2_na_pytania_Wykonawcow_-_Kierownik_Projektu.pdf1.68 MB10/09/2018


 

 

 pdfZmiana_ogłoszenia.pdf1.24 MB31/08/2018

docZal_7_SIWZ_wykaz_uslug_po_zmianie.doc864 KB31/08/2018

 

pdfOdpowiedz_na_pytania_Wykonawcow_-_Kierownik_Projektu_UE.PDF3.08 MB31/08/2018

 


 

 

pdfOgłoszenie.pdf4.76 MB

pdfSIWZ.pdf891.36 KB

pdfZal_1_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamówienia.pdf330.15 KB

docZal_2_SIWZ_Formularz_Ofertowy.doc861 KB

docZal_3_SIWZ_JEDZ.doc182 KB

pdfespd-request.pdf85.39 KB

zipespd-request.zip11.91 KB

docZal_4_SIWZ_zobowiazanie.doc835 KB

pdfZal_5_SIWZ_Istotne_PostanowieniaUmowy.pdf627.94 KB

docZałącznik_3_Umowy.doc805 KB

docxZałącznik_4_Umowy.docx1.06 MB

docxZałącznik_5ab_Umowy_protokol.docx1.07 MB

pdfZałącznik_6_Umowy_wyciąg__z_SIWZ.pdf294.36 KB

pdfZałącznik_8_Umowy_Umowa_powierzenia_danych_osobowych.pdf382.35 KB

docZal_6_SIWZ_grup_kap.doc810 KB

docZal_7_SIWZ_wykaz_uslug.doc846.5 KB

docZal_8_SIWZ_wykaz_osób.doc980 KB

docZal_9_SIWZ_os_RODO.doc804.5 KB

docxZal_10_SIWZ__os__dot_braku_wyroku.docx1.08 MB

docxZal_11_SIWZ_os_dot_braku_orzeczenia.docx1.08 MB

pdfZal_12_SIWZ_Opis_założeń_projektu.pdf1.94 MB

pdfZal_13_SIWZ_Studium_wykonalności.pdf3.08 MB

pdfZal_14_SIWZ_Errata_do_dokumentacji_aplikacyjnej_ZSI-ULC.pdf1.97 MB

pdfZal_15_SIWZ_obowiązki_Wykonawców_dot._RODO.pdf363.44 KB