Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu B postępowania przetargowego pt. „Wykonanie usługi modyfikacji oraz usługi wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego”, nr postępowania ULC-BDG-GI-2600-01/2018.

 

pdfInformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_Zadanie_B.pdf3.06 MB

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu A postępowania przetargowego pt. „Wykonanie usługi modyfikacji oraz usługi wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego”, nr postępowania ULC-BDG-GI-2600-01/2018.

 

pdfInformacja_o_wyborze_oferty_Zad_A.pdf648.56 KB

 


 

pdfInformacja_z_otwarcia_ofert.pdf1.06 MB


 

1. Nazwa postępowania: Wykonanie usługi modyfikacji oraz usługi wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Zadanie A:

Usługa wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD);

 

Zadanie B:

Usługa wykonania modyfikacji oraz usługa wsparcia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ULC (ZSI-ULC)

 

2. Tryb: przetarg nieograniczony

3. Termin składania ofert: do dnia 19.01.2018 r. do godz. 11:00

4. Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do dnia 15.01.2018 r.

5. Wadium: brak

 

pdfOgłoszenie_SEOD-ZSI.PDF9.41 MB

pdfSIWZ_SEOD-ZSI.PDF637.27 KB

pdfZałacznik_nr_1A_Szczegołowy_opis_zamowienia_czesc_A.PDF800.19 KB

pdfZałacznik_nr_1B_Szczegołowy_opis_zamowienia_czesc_B.PDF446.71 KB

docZałacznik_nr_2A_Formularz_Ofertowy.doc69.5 KB

docZałacznik_nr_2B_Formularz_Ofertowy.doc69 KB

docZałacznik_nr_3_Oswiadczenie_Wykonawcy.doc48.5 KB

docZałacznik_nr_4_osw_o_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitałowej.doc39.5 KB

docZałacznik_nr_5_A_wykaz_usług.doc44 KB

docZałacznik_nr_5_B_wykaz_usług.doc44 KB

pdfZałacznik_nr_6_A_Umowa__Zadanie_A.PDF332.28 KB

pdfZałacznik_nr_6_B_Umowa__Zadanie_B.PDF334.31 KB

docZałacznik_nr_7_zobowiazanie.doc63.5 KB

docZałacznik_nr_8_wykaz_osob.doc36.5 KB