art. 159 ust. 1  - projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych oraz obowiązków ich użytkowników.

 -dnia 03.04.12 r. skierowany do konsultacji społecznych.
doc plik do pobrania 138.50 Kb

Załącznik nr 1
doc plik do pobrania 175.50 Kb

Załącznik nr 2
doc plik do pobrania 150.00 Kb

Załącznik nr 3
doc plik do pobrania 41.50 Kb