art. 99 ust. 6 – projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia do nich wpisywane.

- dnia 7 lipca 2017 r. skierowany do dodatkowych konsultacji publicznych
docxProjekt rozporządzenia163.44 KB
docxUzasadnienie51.35 KB
docxOcena Skutków Regulacji39.77 KB
pdfPismo do konsultantów 91.1 KB
pdfPismo do konsultantów obligatoryjnych76.13 KB

 

-dnia 23 stycznia 2014 r. przekazany do MIiR po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych

docProjekt rozporządzenia81 KB

docZałącznik80 KB

-pismo do MIiR

pdfpismo_do_MIiR.pdf1.21 MB


pdfPismo do konsultacji społecznych250.99 KB

pdfPismo do konsultacji społecznych304.15 KB

docProjekt rozporządzenia77 KB

docZałącznik74 KB

 
***


- dnia 27.03.12 r. skierowany przez MTBiGM do uzgodnienia z MSW.

- dnia 06.03.2012 r. skierowany do MTBiGM po uzgodnieniach międzyresortowych

doc pobierz plik pdf 209.50 Kb