art. 59a ust. 7 - projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej.

docxProjekt rozporządzenia78.16 KB
pdfPismo przewodnie597.49 KB

docxProjekt rozp. art 59a ust. 781.53 KB - wersja przekazana do Ministerstwa Infrastruktury po konsultacjach publicznych