art. 53c ust. 1 – projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

 

Pliki do pobrania:

pdfProjekt
pdfPismo do konsultantów
pdfPismo do konsultantów