art. 132 pkt 5 – projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniający rozporządzenie w sprawie działania telekomunikacji lotniczej

- dnia 16 sierpnia 2013 r. przekazany po konsultacjach społecznych do MTBiGM z prośbą o przesłanie do uzgodnień międzyresortowych

pdf plik do pobrania 184.89 Kb - pismo
pdf plik do pobrania 103.76 Kb - treść projektu

- dnia 2 lipca 2013 r. został przekazany do konsultacji społecznych


pdf proj_rozp_z_art_132_pkt5 103.22 Kb - treść projektu

pdf kons_spol_art132_pkt5 261.94 Kb - pismo przewodnie do konsultantów