art. 202 pkt 6 – projekt rozporządzenia Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych.

dnia 14.02.2013 r. projekt został skierowany do MTBiGM celem przekazania do uzgodnień międzyresortowych.
doc plik do pobrania 86.00 Kb