art. 202 pkt 7 - projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie regulaminu przewozu lotniczego


- Projekt został przekazany do MTBiGM po uzgodnieniach międzyresortowych.
doc plik do pobrania 95.00 Kb
uzasadnienie:
doc plik do pobrania 133.50 Kb

- dnia 08.02.2013 r. skierowany do MTBiGM z prośbą o przekazanie do uzgodnień międzyresortowych
doc plik do pobrania 160.50 Kb

– dnia 21 grudnia skierowany jednocześnie do konsultacji społecznych i MTBiGM z prośbą o przekazanie do uzgodnień międzyresortowych
doc plik do pobrania 134.50 Kb

Pismo do konsultacji społecznych
pdf plik do pobrania 311.41 Kb

Pismo do związków zawodowych
pdf plik do pobrania 237.65 Kb