art. 202 pkt 1 – projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym.


- dnia 22.02.2013 r. został skierowany do MTBiGM celem przekazania do uzgodnień międzyresortowych.
doc plik do pobrania 82.50 Kb
doc plik do pobrania 97.00 Kb

- dnia 8 stycznia 2013 r. przekazany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych.
doc plik do pobrania 96.50 Kb

Pismo do konsultantów społecznych
pdf plik do pobrania 319.80 Kb

Pismo do związków zawodowych
pdf plik do pobrania 256.28 Kb