Dnia 19 lutego 2013 r. skierowany do MTBiGM w celu przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych.


doc plik do pobrania 192.00 Kb

art 182 - projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych.

- dnia 03.01.2013 r. skierowany do konsultacji społecznych
pdf plik do pobrania 572.20 Kb
doc plik do pobrania 176.50 Kb

Pismo przewodnie do konsultantów społecznych
pdf plik do pobrania 248.10 Kb

Pismo przewodnie do związków zawodowych
pdf plik do pobrania 254.86 Kb

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/504/projekt/156332