art. 175a - projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na  zarządzanie lotniskiem użytku publicznego  - dnia 23.01.13 r. skierowany do MTBiGM po komisji prawniczej

pdf  plik do pobrania 407.09 Kb

- dnia 9.08.12 r. skierowany do MTBiGM po uzgodnieniach międzyresortowych.

pdf plik do pobrania 696.24 Kb

Pismo do MTBiGM
pdf  plik do pobrania 333.50 Kb

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/504/projekt/45600