art. 172 - projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o koncesję lub wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego.

dnia 23.08.12 r. skierowany do konsultacji społecznych.
doc plik do pobrania 165.00 Kb

Pismo:
pdf plik do pobrania 228.77 Kb