art. 140e ust. 3 – projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotniczych pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa.
– dnia 18.09.12 r. skierowany do MTBiGM po uzgodnieniach międzyresortowych.

doc plik do pobrania 80.50 Kb

– dnia 18.09.12 r. skierowany do MTBiGM po uzgodnieniach międzyresortowych.

doc plik do pobrania 80.50 Kb

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/504/projekt/53812