art. 133 - projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Link do strony Rządowego Centrum Legislacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/504/projekt/150219/katalog/150248


Projekt został przekazany do MTBiGM po uzgodnieniach międzyresortowych.
doc plik do pobrania 106.50 Kb
doc plik do pobrania 90.50 Kb

- dnia 05.02.2013 r. skierowany do MTBiGM z prośbą o przekazanie do uzgodnień międzyresortowych
doc plik do pobrania 138.00 Kb

projekt roporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego
doc plik do pobrania 120.50 Kb

Pismo przewodnie do konsultacji społecznych
pdf plik do pobrania 241.06 Kb

Pismo przewodnie do konsultantów społecznych obowiązkowych
pdf plik do pobrania 215.50 Kb