art. 112 ust. 1 – projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo – lekarskich.
– dnia 11.03.13 przekazany do MTBiGM po uzgodnieniach międzyresortowych
doc plik do pobrania 197.50 Kb

dnia 30.10.12 r. przesłany do MTBiGM z prośbą o skierowanie do uzgodnień międzyresortowych.
doc plik do pobrania 207.50 Kb