art. 104 ust. 2 - projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego.

– dnia 28.02.13 przekazany do MTBiGM po Komisji Prawniczej
doc plik do pobrania  152.00 Kb


 - dnia 20.11.12 r. skierowany do MTBiGM po uzgodnieniach międzyresortowych.
doc plik do pobrania 142.00 Kb

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/504/projekt/58785