art. 104 ust. 1a – projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

- dnia 06.02.2013 r. skierowany do MTBiGM po rozpatrzeniu uwag z uzgodnień międzyresortowych


doc plik do pobrania 981.00 Kb

RCL http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/504/projekt/77230


- dnia 16.10.12 r. skierowany do MTBiGM po rozpatrzeniu uwag z konsultacji społecznych

doc  plik do pobrania 2.71 Mb