art. 104 ust. 1 – projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji.

– dnia 27.02.13 przekazany do MTBiGM po uzgodnieniach międzyresortowych
doc plik do pobrania 331.50 Kb

Załączniki nr 1 - 8
doc plik do pobrania 317.50 Kb

Załączniki nr 9 cz.1
doc plik do pobrania 34.00 Kb

Załączniki nr 9 cz.2
doc plik do pobrania 44.50 Kb

Załączniki nr 10 cz.1
doc plik do pobrania 30.50 Kb

Załączniki nr 10 cz.2
doc plik do pobrania 412.50 Kb

Załączniki nr 10 cz.3
doc plik do pobrania 398.00 Kb

Załączniki nr 11-12
doc plik do pobrania 141.00 Kb

dnia 21.01.2013 r. przesłany do MTBiGM z prośbą o skierowanie do uzgodnień międzyresortowych.
doc plik do pobrania 426.00 Kb

Załączniki nr 1 - 8
doc plik do pobrania 302.00 Kb

Załączniki nr 9 - 12
doc plik do pobrania 371.50 Kb

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji, zgłoszonych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych
doc plik do pobrania 425.00 Kb

Pismo przewodnie do MTBiGM
doc plik do pobrania 121.00 Kb

RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/504/projekt/112050