Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 180848
Data ukazania się ogłoszenia: 10-05-2016
Na stanowisko: starszy inspektor w Departamencie Personelu Lotniczego
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata