Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 179863
Data ukazania się ogłoszenia: 09-04-2016
Na stanowisko: specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata