Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 180465
Data ukazania się ogłoszenia: 28-04-2016
Na stanowisko: podreferendarz w Biurze Dyrektora Generalnego
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Wybrany kandydat: Żaneta Podleś, Wołomin