Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178869
Data ukazania się ogłoszenia: 12-03-2016
Na stanowisko: referendarz w Biurze Prezesa
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wybrany kandydat: Robert Przybylski, Warka