Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 176916
Data ukazania się ogłoszenia: 20-01-2016
Na stanowisko: inspektor w Departamencie Techniki Lotniczej
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego
Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata