Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 177059
Data ukazania się ogłoszenia: 23-01-2016
Na stanowisko: specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wybrany kandydat: Marta Olczak, Warszawa