Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 174026
Data ukazania się ogłoszenia: 09-10-2015
Na stanowisko: specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego
Status: nabór zakończony – nie wyłoniono najlepszych kandydatów