Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 172516
Data ukazania się ogłoszenia: 26-08-2015
Na stanowisko: specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata