Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169101
Data ukazania się ogłoszenia: 29-04-2015
Na stanowisko: referendarz w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Adres urzędu:   ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki
Wybrana kandydatka: Julia Korcz, Warszawa