Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 167376
Data ukazania się ogłoszenia: 27-02-2015
Na stanowisko: radca prawny w Departamencie Prawno - Legislacyjnym
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Wybrany kandydat: Anna Żmijewska, Warszawa