Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 165569
Data ukazania się ogłoszenia: 24-12-2014
Na stanowisko: specjalista w Departamencie Prawno-Legislacyjnym
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych