Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 160027
Data ukazania się ogłoszenia: 15-05-2014
Na stanowisko: specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego
Wybrany kandydat: Adela Martyniuk-Kądziołka, Warszawa