Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 2026
Data ukazania się ogłoszenia: 29-04-2014
Na stanowisko: dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Status: nabór zakończony
Data publikacji wyniku: 17-06-2014
Wybrany kandydat: Joanna Wójcik, Warszawa