Ogłoszenie nr: 154355
Data ukazania się ogłoszenia: 10 września 2013 r.
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego
Wymiar etatu: 0.75
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
docplik do pobrania41 KB

Status: nie zgłosił się żaden kandydat