Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 1814
Data ukazania się ogłoszenia: 19-06-2013
Na stanowisko: dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego
Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Adres urzędu: 02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2

Status: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Katarzyna Mętrak-Wacięga, Wola Gołkowska