Podkategorie

Tytuł Zmieniono
Referendarz ds. analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk w Wydziale Analiz i Standardów Lotniskowych w Departamencie Lotnisk, nr 44828 2019 05 16
Starszy specjalista do spraw: systemu prawa lotniczego w Wydziale I Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 45590 2019 05 16
Referendarz do spraw: systemu prawa lotniczego w Wydziale II Sytemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 45007 2019 05 16
• Specjalista do spraw: systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno – Legislacyjnym, nr 45006 2019 05 16
Specjalista do spraw: nadzoru AIS i DAT w Inspektoracie AIS i DAT w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo), nr 45684 2019 05 06
Specjalista do spraw: systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno – Legislacyjnym, nr 45006 2019 05 06
Specjalista do spraw: rozwoju rynku transportu lotniczego w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 44982 2019 05 06
Specjalista do spraw: administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego (zastępstwo), nr 44821 2019 05 06
Starszy specjalista do spraw: dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 43390 2019 05 06
Podreferendarz do spraw: przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 43113 2019 05 06
Referendarz do spraw: rekrutacji i rozwoju zawodowego w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 45005 2019 04 29
Naczelnik wydziału w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 45641 2019 04 29
Inspektor ds. ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego w Inspektoracie Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Techniki Lotniczej 2019 04 25
Inspektor do spraw: kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 44588 2019 04 08
Inspektor do spraw: ds. rejestru cywilnych statków powietrznych w Wydziale Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej nr 41931 2019 04 03
Referendarz do spraw: przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru technicznego w Wydziale Planowania i Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Technicznego w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 42810 2019 04 03
Inspektor do spraw: zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 43822 2019 04 03
Specjalista do spraw: nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 43508 2019 04 03
Specjalista do spraw: certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo) nr 43507 2019 04 03
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 41079 2019 03 22
Specjalista do spraw: analiz i standardów zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 41943 2019 03 20
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 43505 2019 03 20
Główny specjalista do spraw: certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 43388 2019 03 20
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 43115 2019 03 19
Naczelnik w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 43504 2019 03 19
Główny specjalista do spraw: certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 41174 2019 03 12
Inspektor do spraw: zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym (zastępstwo), nr 41936 2019 03 12
Naczelnik wydziału w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 40681 2019 02 22
Specjalista do spraw: certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo), nr 41533 2019 02 20
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 41459 2019 02 19
Inspektor ds. zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 39748 2019 02 12
Starszy specjalista do spraw: certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 41003 2019 02 12
Specjalista do spraw: nadzoru CNS w Inspektoracie CNS w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo), nr 40684 2019 02 12
Starszy specjalista ds. dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 39506 2019 02 12
Specjalista do spraw: ekonomiki służb żeglugi powietrznej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 40307 2019 02 12
Starszy specjalista do spraw: zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr 40820 2019 02 06
Referendarz do spraw: postępowań administracyjnych w Wydziale Prawno – Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (zastępstwo), nr 39208 2019 01 16
Referendarz do spraw: zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 38854 2019 01 07
Inspektor ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 38511 2019 01 04
Specjalista do spraw: nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie, nr 35554 2018 12 21
Starszy specjalista do spraw: procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, nr 35547 2018 12 21
Specjalista ds. ochrony w lotnictwie cywilnym w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2018 12 19
Konkurs na stanowisko: Zastępca Dyrektora BDG 2018 12 17
Podreferendarz ds. regulacji lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 36618 2018 11 26
Inspektor do spraw: zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej (Jednostka Terenowa w Bielsku Białej), nr 35118 2018 11 05
Starszy specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony, nr 33933 2018 10 24
Inspektor do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 33939 2018 10 24
Inspektor ds. zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem, nr 33931 2018 10 23
Specjalista ds. analiz i standardów zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem, nr 33928 2018 10 23
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 33907 2018 10 23
Podreferendarz ds. regulacji lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 32845 2018 10 16
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, 32875 2018 10 15
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 32374 2018 10 01
Referendarz ds. administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 32510 2018 09 24
Referendarz do spraw: analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk w Wydziale Analiz i Standardów Lotniskowych w Departamencie Lotnisk, nr 32142 2018 09 20
Specjalista ds. procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, nr 32401 2018 09 20
Główny specjalista ds. analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 32164 2018 09 11
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki, Biuro Dyrektora Generalnego, nr 31075 2018 09 07
Główny specjalista ds. analiz i standardów zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem, nr 30449 2018 08 29
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 31409 2018 08 27
Inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 29434 2018 08 22
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 30407 2018 08 20
Starszy specjalista ds. certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru, Departament Personelu Lotniczego nr 31086 2018 08 14
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 30571 2018 08 09
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 28263 2018 08 06
Starszy specjalista do spraw: materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych oraz Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 29685 2018 07 31
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 28274 2018 07 23
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 29768 2018 07 23
Starszy specjalista do spraw: dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 29293 2018 07 23
Starszy specjalista ds. nadzoru MET w Inspektoracie MET w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 28509 2018 07 19
Główny specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale I Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 27750 2018 07 19
Główny specjalisty ds. certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 29290 2018 07 17
Specjalista ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk, nr 29771 2018 07 17
Referendarz ds. ekonomiki służb żeglugi powietrznej w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 24369 2018 07 11
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 27996 2018 07 10
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 27276 2018 07 10
Specjalista ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 28802 2018 07 09
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 27733 2018 07 04
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – śmigłowce, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 27275 2018 06 28
Inspektor ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk, nr 27242 2018 06 22
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 27562 2018 06 22
Specjalista ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk, nr 27147 2018 06 19
Inspektor ds. delegacji zagranicznych w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 27416 2018 06 12
Starszy specjalista ds. dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 27595 2018 06 12
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 26217 2018 05 25
Specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno – Legislacyjnym, nr 25790 2018 05 25
Specjalista ds. egzaminów teoretycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, 26477 2018 05 25
Referendarz ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 25704 2018 05 10
Inspektor ds. delegacji zagranicznych w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 25314 2018 05 10
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 24254 2018 05 10
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 25859 2018 05 10
Starszy specjalista ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, Jednostka Terenowa w Bielsku – Białej, nr 23152 2018 04 27
Specjalista ds. egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 24611 2018 04 25
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 24601 2018 04 25
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 23642 2018 04 13
Starszy specjalista ds. sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lotniczo – lekarskim w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 24540 2018 04 13
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczych, nr 24109 2018 04 13
Specjalista ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 24427 2018 04 13
Specjalista do spraw: systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 23550 2018 04 11
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 23701 2018 03 28
Inspektor ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21920 2018 03 23
Inspektor ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, Jednostka Terenowa w Bielsku – Białej, nr 23153 2018 03 23
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 22506 2018 03 23
Specjalista ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21919 2018 03 22
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 21766 2018 03 20
Główny specjalista ds. systemu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej w Wydziale Analiz i Standardów Żeglugi Powietrznej w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 22494 2018 03 19
Główny specjalista do spraw: egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 21881 2018 03 16
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – śmigłowce, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 22633 2018 03 15
Inspektor do spraw: zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21670 2018 03 15
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 22669 2018 03 15
Referendarz ds. przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru technicznego w Wydziale Planowania i Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Technicznego w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 20856 2018 03 08
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 21863 2018 03 08
Główny specjalista ds. certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 22094 2018 03 06
Podreferendarz ds. obsługi systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 19644 2018 03 05
Specjalista ds. dokumentacji technicznej w Wydziale Analiz, Standardów i Dokumentacji Technicznej w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21683 2018 03 02
Podreferendarz do spraw: regulacji lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 20592 2018 02 19
Specjalista ds. certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 20623 2018 02 14
Specjalista do spraw: nadzoru AIS i DAT w Inspektoracie AIS i DAT w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo), nr 20621 2018 02 14
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 20408 2018 02 12
Starszy specjalista ds. nadzoru nad ATM w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 20698 2018 02 12
Główny specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – bezpieczeństwo naziemne w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 19759 2018 02 06
Specjalista ds. zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, nr 19296 2018 01 25
Naczelnik wydziału Wydział Analiz Finansowo-Ekonomicznych, Departament Rynku Transportu Lotniczego, nr 18690 2018 01 25
Inspektor ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 19269 2018 01 23
Inspektor ds. zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym , nr 19029 2018 01 23
Starszy specjalista do spraw: certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 19487 2018 01 16
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 18392 2018 01 16
Referendarz do spraw: prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 17983 2017 12 15
Główny specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych–samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym , nr 17583 2017 12 11
Specjalista do spraw: nadzoru nad AIS w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 17976 2017 12 11
Podreferendarz do spraw lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 17708 2017 12 07
Starszy specjalista do spraw: licencjonowania personelu BSP w Departamencie Bezzałogowych Statków Powietrznych, nr ogłoszenia 16336 2017 11 21
Naczelnik wydziału, Wydział Analiz Finansowo – Ekonomicznych, Departament Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 16929 2017 11 21
Specjalista ds. implementacji programów międzynarodowych w Wydziale Analiz i Standardów Żeglugi Powietrznej w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 9379 2017 11 16
Starszy specjalista w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 16514 2017 11 13
Specjalista ds. administrowania: systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego nr ogłoszenia 16333 2017 11 13
Specjalista ds. administrowania: systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr ogłoszenia 16331 2017 11 13
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym (etat zwykły)16600 2017 11 13
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 15230 2017 10 25
Specjalista ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr ogłoszenia 14876 2017 10 23
Starszy specjalista ds. przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 14703. 2017 10 18
Naczelnik Wydziału Analiz Finansowo-Ekonomicznych 2017 10 16
Specjalista ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 13941 2017 09 12
• Specjalista ds. kontaktów z mediami w Biurze Prezesa ULC, nr ogłoszenia 13190 2017 09 11
Podreferendarz ds. lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 13322 2017 08 30
Specjalista ds. licencjonowania personelu lotniczego, w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego, nr ogłoszenia 13225 2017 08 30
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr ogłoszenia 13387 2017 08 18
Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w lotnictwie cywilnym w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, nr ogłoszenia 12463 2017 08 18
Specjalista ds. analiz finansowo ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 12860 2017 08 18
Starszy inspektor ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych wg Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, ogłoszenie nr 12618 2017 08 18
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr ogłoszenia 12405 2017 08 18
Inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, ogłoszenie nr 11984 2017 07 21
Inspektor w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2017 07 10
Starszy specjalista ds. kadrowych i archiwistycznych w Wydziale Kadr w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 11972 2017 07 10
Specjalista ds. bieżącego nadzoru nad podmiotami wykonującymi lotniczą działalność gospodarczą w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2017 07 07
Specjalista ds. kontaktów z mediami, Stanowisko ds. Mediów, Biuro Prezesa ULC j, nr ogłoszenia 10895 2017 06 29
Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego do spraw Standardów Lotniczych 2017 05 15
Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego do spraw Infrastruktury Lotniczej 2017 05 11
Specjalista ds. służb CNS w Wydziale ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2017 04 28
Specjalista ds. służb CNS w Wydziale ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2017 04 20
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2017 04 04
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2017 04 04
Specjalista do spraw standardów operacyjnych w Wydziale Analiz i Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2017 04 04
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, ogłoszenie nr: 8236 2017 03 23
Inspektor ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr ogłoszenia 7510 2017 03 15
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, ogłoszenie nr 7514 2017 02 17
Inspektor ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, ogłoszenie nr 6686 2017 02 03
Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, ogłoszenie nr 6648 2017 01 12
Starszy specjalista ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, nr 4582 2016 12 22
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Nazwiemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 4499 2016 12 22
Referendarz, nr ogłoszenia: 5029 2016 12 13
starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr: 5575 2016 12 13
Prezes ULC - Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa naboru na stanowisko Prezesa 2016 11 23
Podreferendarz ds. przepustowości i analiz w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, ogłoszenie nr 3958 2016 11 10
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 4030 2016 11 04
Inspektor do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 2531 2016 10 03
Specjalista ds. przepustowości i analiz w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2016 09 23
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony, nr: 1689 2016 09 14
Podreferendarz do spraw lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 2243 2016 09 07
Starszy specjalista do spraw nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, nr 2437 2016 09 07
podreferendarz do spraw: ochrony w lotnictwie cywilnym w Inspektoracie ds. ochrony w lotnictwie cywilnym - ogłoszenie nr 1653 2016 09 01
Podrefrendarz do spraw przewozów lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo) - ogłoszenie nr 1347 2016 08 10
Specjalista ds. przygotowania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego (zastępstwo), ogłoszenie nr 1654 2016 08 10
Specjalista w Inspektoracie ds. Ochrony w Lotnictwie Cywilnym w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, Ogłoszenie nr 550 2016 08 02
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 567 2016 08 02
Specjalista ds. Przygotowania i Koordynowania Procesów Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacyjnymi i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr: 744 2016 08 02
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego-śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 534 2016 07 28
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego-samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 542 2016 07 28
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 429 2016 07 28
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Komisji Ochrony Praw Pasażerów - nr 126 2016 07 06
Podreferendarz w Biurze Dyrektora Generalnego - 180465 2016 06 29
Starszy inspektor w Departamencie Personelu Lotniczego Nazwa urzędu: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie - 467 2016 06 28
Starszy inspektor w Departamencie Personelu Lotniczego - 180848 2016 06 28
Starszy specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym - 180698 2016 06 28
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym - 179863 2016 06 28
Inspektor w Departamencie Techniki Lotniczej - 179034 2016 06 28
Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego - 179616 2016 06 28
Inspektor w Departamencie Techniki Lotniczej - 176916 2016 05 09
Referendarz w Biurze Prezesa - 178869 2016 05 09
Starszy specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym - 178916 2016 05 09
Starszy inspektor w Departamencie Lotnisk - 178865 2016 05 09
Główny specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego - 178629 2016 05 09
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym - 178606 2016 05 09
Radca prawny w Departamencie Personelu Lotniczego - 178372 2016 05 09
Specjalista w Departamencie Lotnisk - 178159 2016 05 09
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego - 177701 2016 05 09
Starszy specjalista w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych - 177985 2016 05 09
Specjalista w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego - 178081 2016 05 09
Radca prawny w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego nr: 176903 2016 05 06
Specjalista w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego nr: 168236 2016 03 14
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego, nr: 177059 2016 02 22
Specjalista w Departamencie Lotnisk nr: 176327 2016 02 01
Specjalista w Komisji Ochrony Praw Pasażerów nr: 175481 2016 02 01
Specjalista w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym nr: 175392 2016 02 01
Specjalista w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym nr: 175270 2016 02 01
Specjalista w Departamencie Żeglugi Powietrznej nr: 174642 2016 02 01
Inspektor w Departamencie Techniki Lotniczej nr: 174628 2016 02 01
Specjalista w Departamencie Lotnisk nr: 174573 2016 02 01
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym nr: 174513 2016 02 01
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym nr: 174510 2016 02 01
Inspektor w Departamencie Techniki Lotniczej nr: 174178 2016 02 01
Główny specjalista w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym nr: 174103 2016 02 01
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 174026 2016 02 01
Główny specjalista w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym nr: 173512 2016 02 01
Specjalista w Departamencie Lotnisk nr: 173441 2016 02 01
Specjalista w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym nr: 173390 2016 02 01
Starszy specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym nr: 173234 2016 02 01
Specjalista ds. rejestru personelu lotniczego 2016 01 25
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego nr 176911 2016 01 22
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 172516 2015 10 28
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 10 28
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 08 27
Specjalista w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2015 08 27
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 08 27
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 08 27
Główny specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 08 27
Inspektor w Departamencie Lotnisk 2015 08 27
Główny specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 08 27
Specjalista w Inspektoracie Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym 2015 08 27
Referendarz w Wydziale Szkoleń 2015 06 12
Radca prawny Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo) 2015 06 08
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 06 08
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej (zastępstwo) 2015 06 08
Inspektor w Departamencie Techniki Lotniczej – Delegatura Południowo-Wschodnia 2015 06 08
Radca prawny w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2015 06 05
Inspektor w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 03 20
Starszy specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 03 20
Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego 2015 03 19
Starszy specjalista w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2015 03 19
Referendarz Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2015 03 19
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 03 19
Specjalista w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2015 03 19
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 03 19
Wynik naboru na wyższe stanowisko w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 02 05
Starszy specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 01 14
Specjalista w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 2015 01 14
Główny Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 01 14
Wynik naboru na wyższe stanowisko w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2014 12 30
Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego 2014 12 01
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 12 01
Specjalista w Departamencie Lotnisk 2014 12 01
Specjalista w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2014 12 01
Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Standardów Lotniczych 2014 11 10
Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym 2014 10 30
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 10 28
Referendarz w KOPP 2014 10 28
Inspektor w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 10 28
Inspektor w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 10 22
Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego 2014 10 22
Referendarz w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 10 22
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 10 22
Starszy specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 10 22
Inspektor w Departamencie Lotnisk 2014 10 22
Radca prawny w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2014 10 22
Specjalista w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2014 09 02
Inspektor w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 09 02
Naczelnik Inspektoratu w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym 2014 09 02
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 09 02
Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego 2014 08 22
Specjalista w Departamencie Personelu-Lotniczego 2014 08 22
Starszy inspektor w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 08 07
Starszy specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 08 07
Starszy specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 08 07
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 08 07
Referendarz w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 08 07
Starszy specjalista w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2014 08 07
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 07 17
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 07 17
Starszy specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 07 17
Specjalista w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 07 17
Specjalista w Departamencie Lotnisk 2014 07 17
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 07 17
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego 2014 06 18
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego 2014 06 12
Główny specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 06 10
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 06 10
Inspektor w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 06 10
Specjalista w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 06 10
Specjalista w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 06 10
Specjalista w Departamencie Lotnisk 2014 06 10
Starszy specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 06 10
Referendarz w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 06 10
Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 05 07
Spec. w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 05 07
Specjalista w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2014 05 07
Specjalista w Dep. Żeglugi Powietrznej 2014 05 07
Główny specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 03 27
Specjalista w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2014 03 27
Specjalista w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 03 27
Specjalista w Biurze Delegatur Terenowych 2014 03 27
Starszy specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 03 27
Referendarz w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 03 11
Specjalista w Biurze Prezesa 2014 03 11
Główny Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 03 11
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 03 11
Starszy Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 03 11
Główny Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 03 11
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 03 11
Specjalista w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2014 03 11
Starszy Specjalista w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 2014 03 11
Radca Prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2014 03 11
Starszy specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 03 11
Specjalista w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 03 11
Starszy specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 03 11
Główny specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 03 11
Specjalista w Departamencie Personelu-Lotniczego 2014 03 11
Specjalista w Departamencie Personelu-Lotniczego 2014 03 11
Specjalista w Departamencie Personelu-Lotniczego 2014 03 11
Starszy specjalista w Biurze Prezesa 2014 03 11
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 03 11
Referendarz w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 03 11
Główny Specjalista w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2014 03 11
Referendarz w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2014 03 11
Radca Prawny w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2014 03 11
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 03 11
Główny specjalista ds. certyfikacji i nadzoru ośrodków i organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 21
Specjalista do spraw rozwoju rynku transportu lotniczego w Wydziale Strategii i Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 04
Specjalista do spraw administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 04
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 04
Dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego 2013 08 13