Tytuł Zmieniono
Inspektor do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 33939 2018 09 27
Starszy specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony, nr 33933 2018 09 27
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 33932 2018 09 27
Inspektor do spraw: zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 33931 2018 09 27
Inspektor do spraw: kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 33907 2018 09 26
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, 32875 2018 09 24
Podreferendarz ds. regulacji lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 32845 2018 09 11
Referendarz ds. administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 32510 2018 09 06
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 32374 2018 09 06
Specjalista ds. procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, nr 32401 2018 08 28
Główny specjalista do spraw: analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo), nr 32164 Ogłoszenie nr: 32164 2018 08 21
Referendarz do spraw: analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk w Wydziale Analiz i Standardów Lotniskowych w Departamencie Lotnisk, nr 32142 2018 08 29
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 31409 2018 08 14
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki, Biuro Dyrektora Generalnego, nr 31075 2018 08 17
Starszy specjalista ds. certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru, Departament Personelu Lotniczego nr 31086 2018 08 08
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 30877 2018 08 03
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 30571 2018 07 24
Główny specjalista ds. analiz i standardów zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 30449 2018 07 27
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 30407 2018 07 27
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 29768 2018 07 17
Specjalista ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk, nr 29771 2018 07 10
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych oraz Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 29685 2018 07 10
Inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 29434 2018 07 06
Główny specjalista ds. certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 29290 2018 07 06
Starszy specjalista ds. dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 29293 2018 07 04
Specjalista ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 28802 2018 06 28
Starszy specjalista ds. nadzoru MET Inspektorat MET w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 28509 2018 06 22
Sekretarka/sekretarz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (LER) 2018 06 19
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 28274 2018 06 19
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 28263 2018 06 19
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 27996 (zastępstwo) 2018 06 11
Główny specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale I Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 27750 2018 06 22
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 27733 2018 06 22
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 27562 2018 06 04
Starszy specjalista ds. dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 27595 2018 06 12
Inspektor ds. delegacji zagranicznych w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 27416 (zastępstwo) 2018 06 04
Starszy inspektor ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych wg Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, nr 27397 (zastępstwo) 2018 05 28
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 27274 2018 06 04
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 27276 2018 05 29
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – śmigłowce, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 27275 2018 05 29
Inspektor ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk, nr 27242 2018 05 28
Specjalista ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk, nr 27146 2018 05 28
Specjalista ds. egzaminów teoretycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 26477 2018 05 09
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 26217 2018 05 08
Inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 26196 2018 05 08
Starszy inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 26235 2018 05 08
Starszy specjalista ds. kontroli jakości w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, nr 26234 2018 05 09
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 25859 2018 05 08
Specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 25790 2018 05 09
Referendarz ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 25704 2018 05 08