Tytuł Zmieniono
Główny specjalista ds. certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 29290 2018 07 06
Starszy specjalista ds. dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 29293 2018 07 04
Specjalista ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 28802 2018 06 28
Starszy specjalista ds. nadzoru MET Inspektorat MET w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 28509 2018 06 22
Sekretarka/sekretarz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (LER) 2018 06 19
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 28274 2018 06 19
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 28263 2018 06 19
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 27996 (zastępstwo) 2018 06 11
Główny specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale I Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 27750 2018 06 22
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 27733 2018 06 22
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 27562 2018 06 04
Starszy specjalista ds. dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 27595 2018 06 12
Inspektor ds. delegacji zagranicznych w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 27416 (zastępstwo) 2018 06 04
Starszy inspektor ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych wg Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, nr 27397 (zastępstwo) 2018 05 28
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 27274 2018 06 04
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 27276 2018 05 29
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – śmigłowce, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 27275 2018 05 29
Inspektor ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk, nr 27242 2018 05 28
Specjalista ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk, nr 27146 2018 05 28
Specjalista ds. egzaminów teoretycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 26477 2018 05 09
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 26217 2018 05 08
Inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 26196 2018 05 08
Starszy inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 26235 2018 05 08
Starszy specjalista ds. kontroli jakości w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, nr 26234 2018 05 09
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 25859 2018 05 08
Specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 25790 2018 05 09
Referendarz ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 25704 2018 05 08
Inspektor ds. delegacji zagranicznych w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 25314 2018 04 23
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji ochrony Praw pasażerów, nr 25068 2018 04 19
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 24909 2018 04 16
Referendarz ds. przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru technicznego w Wydziale Planowania i Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Technicznego w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 24794 2018 04 10
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, 24667 2018 04 10
Specjalista ds. egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 24611 2018 04 18
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 24601 2018 04 18
Starszy specjalista ds. sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lotniczo – lekarskim w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 24540 2018 04 10
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 24496 2018 04 10
Referendarz ds. ekonomiki służb żeglugi powietrznej w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 24369 2018 04 10
Specjalista ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, 24427 2018 04 10
Specjalista ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej w Jednostce Terenowej w Poznaniu, nr 24425 2018 04 10
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 24254 2018 04 10
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczych, nr 24109 2018 03 28
Sekretarka/sekretarz w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2018 03 27
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 23701 2018 03 20
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 23759 2018 03 20
Specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno – Legislacyjnym, nr 23550 2018 03 22
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 23642 2018 03 20
Starszy specjalista ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, Jednostka Terenowa w Bielsku – Białej, nr 23152 2018 04 27
Inspektor ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, Jednostka Terenowa w Bielsku – Białej, nr 23153 2018 03 16
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 22669 2018 02 28
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – śmigłowce, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 22633 2018 03 05