Tytuł Zmieniono
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym 2014 02 13
Główny specjalista w Inspektoracie Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością 2014 02 13
Specjalista w Departamencie Prawno - Legislacyjnym (zastępstwo) 2014 01 03
Specjalista do spraw egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2014 01 03
Starszy specjalista w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 2014 01 03
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2014 01 03
St. specjalista w Inspektoracie Personelu Technicznego w Departamencie Personelu Lotniczego - 0,75 etatu 2014 01 03
Dyrektor Biura Prezesa 2014 01 03
Specjalista w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 01 03
Starszy specjalista w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno - Lotniczym - zastępstwo 2014 01 03
Główny specjalista do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 01 03
Specjalista w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego - 0,25 etatu 2013 11 19
Specjalista w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego - 0,5 etatu 2013 11 19
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego - 1 etat 2013 11 19
Specjalista w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno - Lotniczym 2013 10 30
Referendarz w Wydziale Prawno – Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2013 10 30
Starszy specjalista ds. kontaktów z mediami w Zespole ds. Mediów w Biurze Prezesa 2013 10 30
Główny specjalista w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2013 10 30
Referendarz w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2013 10 30
Radca prawny w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 16
Specjalista w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Dep. Operacyjno-Lotniczym 2013 10 16
Specjalista w Inspektoracie Certyfikacji, Nadzoru i Licencjonowania Personelu Służb Ruchu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 16
Główny specjalista do spraw licencjonowania personelu lotniczego w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 16
Administrator do spraw analiz ekonomiczno-finansowych w Wydziale Strategii i Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 16
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2013 10 16
Zastępca Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 16
Specjalista w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno - Lotniczym 2013 10 16
Referendarz do spraw szkoleń w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego 2013 10 04
Specjalista ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Wydziale ds. Międzynarodowych w Biurze Prezesa 2013 10 04
Referendarz do spraw współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Wydziale ds. Międzynarodowych w Biurze Prezesa 2013 10 04
Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego 2013 10 04
Specjalista do spraw kontroli przewoźników lotniczych i postępowań administracyjnych w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2013 10 04
Specjalista do spraw szkoleń w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego 2013 10 04
Podreferendarz do spraw przepustowości i konkurencji w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 04
Specjalista ds. egzaminów teoretycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 04
Specjalista ds. analiz przepisów lotniczych w Wydziale Implementacji Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2013 10 04
Dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 04
Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej 2013 10 04
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2013 10 04
Sekretarka 2013 10 04
Dyrektor Generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2013 10 04
Podreferendarz do spraw administrowania aplikacjami w Wydziale Informatyki 2013 10 04
Specjalisty ds. administracyjnych w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru 2013 10 04
Podreferendarz ds. przygotowania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego AWC 2013 10 04
Specjalista do spraw współpracy z organizacjami międzynarodowymi 2013 10 04
Specjalista do spraw systemu prawa lotniczego 2013 10 04
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego 2013 10 04
Referendarz do spraw europejskich w Wydziale Spraw Europejskich 2013 10 04
Podreferendarz do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym 2013 10 04
Specjalista do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym 2013 10 04