Tytuł Zmieniono
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym 2014 11 13
Inspektor ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk 2014 11 13
Specjalista do spraw szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 2014 11 13
Radca prawny w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2014 11 13
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 07 17
Specjalista ds. analiz przepisów lotniczych 2014 07 17
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - samoloty 2014 07 17
Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego 2014 07 17
Specjalista ds. certyfikacji oraz nadzoru nad organizacjami obsługowymi i zarządzania ciągłą zdatnością 2014 07 17
Specjalista do spraw materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej 2014 07 17
starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC 2014 07 17
Starszy specjalista ds. systemu prawa lotniczego 2014 07 17
Specjalista ds. ułatwień w lotnictwie cywilnym 2014 07 17
Specjalista w Inspektoracie Lotnisk o Ograniczonej Certyfikacji i Lotnisk Użytku Wyłącznego 2014 07 17
Specjalista ds. certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu ATS 2014 07 17
Główny specjalista ds. certyfikacji oraz nadzoru nad organizacjami obsługowymi i zarządzania ciągłą zdatnością 2014 07 17
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego 2014 07 17
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego 2014 04 25
Specjalista ds. monitorowania ciągłej zdatności statków powietrznych 2014 07 17
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego 2014 07 17
Inspektor ds. licencjonowania personelu lotniczego 2014 07 17
Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego 2014 07 17
Specjalista ds. służb CNS w Wydziale ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 07 17
Specjalista ds. GIS w Wydziale ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 07 17
Specjalista do spraw ograniczonej certyfikacji i nadzoru lotnisk w Inspektoracie Lotnisk 2014 07 17
Starszy specjalista ds. sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego - 3/4 etatu 2014 07 17
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 04 09
Podreferendarz do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym - zastępstwo 2014 04 09
Specjalista do spraw certyfikacji i nadzoru nad ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 04 09
Referendarz w Wydz. Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 04 09
Główny specjalista do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2014 04 09
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego - 3/4 etatu 2014 04 09
Specjalista w Inspektoracie Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością w Biurze Delegatur Terenowych 2014 04 09
Specjalista do spraw nadzoru nad ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 04 09
Referendarz w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 07 17
Specjalista w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2014 04 09
Specjalista ds. kontaktów z mediami w Zespole ds. Mediów w Biurze Prezesa 2014 02 13
Główny specjalista w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2014 02 13
Specjalista w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA 2014 02 13
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym 2014 02 13
Główny specjalista w Inspektoracie Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością 2014 02 13
Specjalista w Departamencie Prawno - Legislacyjnym (zastępstwo) 2014 01 03
Specjalista do spraw egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2014 01 03
Starszy specjalista w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 2014 01 03
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2014 01 03
St. specjalista w Inspektoracie Personelu Technicznego w Departamencie Personelu Lotniczego - 0,75 etatu 2014 01 03
Dyrektor Biura Prezesa 2014 01 03
Specjalista w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 01 03
Starszy specjalista w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno - Lotniczym - zastępstwo 2014 01 03
Główny specjalista do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 01 03