Tytuł Zmieniono
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lotniczo-lekarskim 2015 01 14
Specjalista do spraw analiz przepisów lotniczych w Wydziale Analiz i Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 01 14
Specjalista do spraw przetwarzania informacji niejawnych 2015 01 14
Referendarz do spraw systemu prawa lotniczego 2014 12 08
A. Dostawa i uruchomienie systemu firewall oraz rozwiązania DLP wraz z niezbędnymi licencjami. B. Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych oraz akcesoriów komputerowych. C. Usługa wsparcia technicznego posiadanych urządzeń serwerowych. Nr 370350-2014 2015 04 22
Główny specjalista do spraw certyfikacji i nadzoru ośrodków i organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru 2014 12 08
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej 2014 12 08
Specjalista do spraw administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną ULC 2014 12 08
Dyrektor Departamentu Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2014 12 08
Wiceprezes ULC ds. Standardów Lotniczych 2014 12 08
Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym 2014 12 08
Specjalista w Inspektoracie Personelu Służb Ruchu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 12 08
Inspektor do spraw służb ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 12 08
referendarz w Wydziale ds. Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów 2014 12 08
Zakup dodatkowej półki dyskowej wraz z dwunastoma dyskami twardymi FC o pojemności 600 GB każdy oraz z usługą jej instalacji do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej HP EVA 4400 2015 04 22
Specjalista ds. analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk 2014 12 08
Inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 12 08
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną ULC 2014 12 08
Referendarz w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 12 08
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym - 1/2 etatu 2014 11 13
Specjalista do spraw materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 11 13
Specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego 2014 11 13
Naczelnik inspektoratu w Inspektoracie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem SMS 2014 11 13
Specjalista ds. certyfikacji oraz nadzoru nad organizacjami obsługowymi i zarządzania ciągłą zdatnością 2014 11 13
Specjalista ds. administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2014 11 13
Starszy inspektor ds. zdatności do lotu w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 12 08
Inspektor ds. zdatności do lotu w Departamencie Techniki Lotniczej 2014 11 13
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym 2014 11 13
Inspektor ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk 2014 11 13
Specjalista do spraw szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 2014 11 13
Radca prawny w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2014 11 13
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 07 17
Specjalista ds. analiz przepisów lotniczych 2014 07 17
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - samoloty 2014 07 17
Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego 2014 07 17
Specjalista ds. certyfikacji oraz nadzoru nad organizacjami obsługowymi i zarządzania ciągłą zdatnością 2014 07 17
Specjalista do spraw materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej 2014 07 17
starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC 2014 07 17
Starszy specjalista ds. systemu prawa lotniczego 2014 07 17
Specjalista ds. ułatwień w lotnictwie cywilnym 2014 07 17
Specjalista w Inspektoracie Lotnisk o Ograniczonej Certyfikacji i Lotnisk Użytku Wyłącznego 2014 07 17
Specjalista ds. certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu ATS 2014 07 17
Główny specjalista ds. certyfikacji oraz nadzoru nad organizacjami obsługowymi i zarządzania ciągłą zdatnością 2014 07 17
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego 2014 07 17
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego 2014 04 25
Specjalista ds. monitorowania ciągłej zdatności statków powietrznych 2014 07 17
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego 2014 07 17
Inspektor ds. licencjonowania personelu lotniczego 2014 07 17
Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego 2014 07 17
Specjalista ds. służb CNS w Wydziale ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 07 17