Tytuł Zmieniono
Główny specjalista ds. certyfikacji oraz nadzoru nad organizacjami obsługowymi i zarządzania ciągłą zdatnością 2014 07 17
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego 2014 07 17
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego 2014 04 25
Specjalista ds. monitorowania ciągłej zdatności statków powietrznych 2014 07 17
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego 2014 07 17
Inspektor ds. licencjonowania personelu lotniczego 2014 07 17
Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego 2014 07 17
Specjalista ds. służb CNS w Wydziale ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 07 17
Specjalista ds. GIS w Wydziale ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 07 17
Specjalista do spraw ograniczonej certyfikacji i nadzoru lotnisk w Inspektoracie Lotnisk 2014 07 17
Starszy specjalista ds. sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego - 3/4 etatu 2014 07 17
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2014 04 09
Podreferendarz do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym - zastępstwo 2014 04 09
Specjalista do spraw certyfikacji i nadzoru nad ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 04 09
Referendarz w Wydz. Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 04 09
Główny specjalista do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2014 04 09
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego - 3/4 etatu 2014 04 09
Specjalista w Inspektoracie Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością w Biurze Delegatur Terenowych 2014 04 09
Specjalista do spraw nadzoru nad ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 04 09
Referendarz w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2014 07 17
Specjalista w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2014 04 09
Specjalista ds. kontaktów z mediami w Zespole ds. Mediów w Biurze Prezesa 2014 02 13
Główny specjalista w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2014 02 13
Specjalista w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA 2014 02 13
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lekarskim i medycznym 2014 02 13
Główny specjalista w Inspektoracie Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością 2014 02 13
Specjalista w Departamencie Prawno - Legislacyjnym (zastępstwo) 2014 01 03
Specjalista do spraw egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2014 01 03
Starszy specjalista w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 2014 01 03
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2014 01 03
St. specjalista w Inspektoracie Personelu Technicznego w Departamencie Personelu Lotniczego - 0,75 etatu 2014 01 03
Dyrektor Biura Prezesa 2014 01 03
Specjalista w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 01 03
Starszy specjalista w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno - Lotniczym - zastępstwo 2014 01 03
Główny specjalista do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 01 03
Specjalista w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego - 0,25 etatu 2013 11 19
Specjalista w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego - 0,5 etatu 2013 11 19
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego - 1 etat 2013 11 19
Specjalista w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno - Lotniczym 2013 10 30
Referendarz w Wydziale Prawno – Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2013 10 30
Starszy specjalista ds. kontaktów z mediami w Zespole ds. Mediów w Biurze Prezesa 2013 10 30
Główny specjalista w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2013 10 30
Referendarz w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2013 10 30
Radca prawny w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 16
Specjalista w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Dep. Operacyjno-Lotniczym 2013 10 16
Specjalista w Inspektoracie Certyfikacji, Nadzoru i Licencjonowania Personelu Służb Ruchu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 16
Główny specjalista do spraw licencjonowania personelu lotniczego w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 16
Administrator do spraw analiz ekonomiczno-finansowych w Wydziale Strategii i Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 16
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2013 10 16
Zastępca Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 16