Tytuł Zmieniono
Referendarz do spraw administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego nr 172056 2015 09 16
Starszy administrator ds. analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego. 2015 09 16
Specjalista do spraw audytów i bazy zdarzeń lotniczych w Inspektoracie Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym 2015 09 16
Specjalista ds. egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2015 09 16
Specjalista w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2015 09 16
Specjalista w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 09 16
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego w Departamencie Operacyjno - Lotniczym 2015 09 16
Główny specjalista do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 170344 2015 12 17
Inspektor do spraw zakładania lotnisk i lądowisk w Departamencie Lotnisk 2015 09 16
Główny specjalista do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych 2015 06 08
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 06 08
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 06 08
Radca prawny w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2015 06 08
Referendarz do spraw szkoleń w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego 2015 06 08
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 06 08
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 06 08
Specjalista do spraw Przygotowania i Koordynowania Procesów Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego 2015 06 08
Inspektor do spraw zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych 2015 06 08
Specjalista do spraw lotniczej działalności gospodarczej 2015 06 08
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego 2015 06 08
Specjalista do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA 2015 06 08
Radca prawny nr: 165654 2016 03 14
Radca prawny 2015 06 08
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego 2015 06 08
Inspektor do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego 2015 06 08
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 06 08
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną ULC 2015 06 08
Starszy specjalista w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2015 06 08
Podreferendarz do spraw lotniczej działalności gospodarczej 2015 06 08
Starszy inspektor do spraw procedur operacyjnych lotnisk 2015 06 08
Specjalista do spraw planowania i koordynowania procesów certyfikacji i bieżącego nadzoru 2015 01 14
Radca Prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym - 1/2 etatu 2015 06 08
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC 2015 06 08
Dyrektor Departamentu Techniki Lotniczej 2015 01 14
Starszy specjalista do spraw sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lotniczo-lekarskim 2015 01 14
Specjalista do spraw analiz przepisów lotniczych w Wydziale Analiz i Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 01 14
Specjalista do spraw przetwarzania informacji niejawnych 2015 01 14
Referendarz do spraw systemu prawa lotniczego 2014 12 08
A. Dostawa i uruchomienie systemu firewall oraz rozwiązania DLP wraz z niezbędnymi licencjami. B. Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych oraz akcesoriów komputerowych. C. Usługa wsparcia technicznego posiadanych urządzeń serwerowych. Nr 370350-2014 2015 04 22
Główny specjalista do spraw certyfikacji i nadzoru ośrodków i organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru 2014 12 08
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej 2014 12 08
Specjalista do spraw administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną ULC 2014 12 08
Dyrektor Departamentu Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2014 12 08
Wiceprezes ULC ds. Standardów Lotniczych 2014 12 08
Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym 2014 12 08
Specjalista w Inspektoracie Personelu Służb Ruchu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2014 12 08
Inspektor do spraw służb ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2014 12 08
referendarz w Wydziale ds. Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów 2014 12 08
Zakup dodatkowej półki dyskowej wraz z dwunastoma dyskami twardymi FC o pojemności 600 GB każdy oraz z usługą jej instalacji do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej HP EVA 4400 2015 04 22
Specjalista ds. analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk 2014 12 08