Tytuł Zmieniono
Referendarz do spraw współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Wydziale ds. Międzynarodowych w Biurze Prezesa 2013 10 04
Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego 2013 10 04
Specjalista do spraw kontroli przewoźników lotniczych i postępowań administracyjnych w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2013 10 04
Specjalista do spraw szkoleń w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego 2013 10 04
Podreferendarz do spraw przepustowości i konkurencji w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 04
Specjalista ds. egzaminów teoretycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 04
Specjalista ds. analiz przepisów lotniczych w Wydziale Implementacji Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2013 10 04
Dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 04
Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej 2013 10 04
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2013 10 04
Sekretarka 2013 10 04
Dyrektor Generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2013 10 04
Podreferendarz do spraw administrowania aplikacjami w Wydziale Informatyki 2013 10 04
Specjalisty ds. administracyjnych w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru 2013 10 04
Podreferendarz ds. przygotowania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego AWC 2013 10 04
Specjalista do spraw współpracy z organizacjami międzynarodowymi 2013 10 04
Specjalista do spraw systemu prawa lotniczego 2013 10 04
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego 2013 10 04
Referendarz do spraw europejskich w Wydziale Spraw Europejskich 2013 10 04
Podreferendarz do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym 2013 10 04
Specjalista do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym 2013 10 04
Starszy inspektor do spraw zdatności do lotu 2013 10 04
Dyrektor Departamentu Lotnisk 2013 10 04
Referendarz ds. administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2013 10 04
Głównego specjalisty ds. kwalifikowania szkoleniowych urządzeń symulacji lotu i nadzoru nad operatorami FSTD 2013 10 04
Specjalista do spraw europejskich w Wydziale Spraw Europejskich 2013 10 04
Pozostałe ogłoszenia o naborze do pracy w ULC 2016 09 15