Tytuł Zmieniono
Główny specjalista ds. standaryzacji ICAO w Wydziale Standaryzacji w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym 2015 11 19
Specjalista do spraw egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2015 11 19
Starszy administrator ds. analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2015 11 19
Inspektor ds. szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Inspektoracie Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2015 11 19
Specjalista ds. egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2015 11 19
Specjalista w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2015 10 08
Specjalista ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk 2015 10 08
Specjalista ds. licencjonowania personelu lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 09 16
Specjalista do spraw analizy ryzyka w obszarze operacji lotniczych w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego 2015 10 08
Specjalista ds. analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2015 10 08
Specjalista do spraw standaryzacji EASA 2015 09 16
Inspektor do spraw zarządzania bezpieczeństwem 2015 09 16
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 172516 2015 12 17
Referendarz do spraw szkoleń w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego 2015 09 16
Referendarz w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej nr 172192 2015 09 16
Starszy specjalista w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej nr 172179 2015 09 16
Referendarz do spraw administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego nr 172056 2015 09 16
Starszy administrator ds. analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego. 2015 09 16
Specjalista do spraw audytów i bazy zdarzeń lotniczych w Inspektoracie Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym 2015 09 16
Specjalista ds. egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2015 09 16
Specjalista w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2015 09 16
Specjalista w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 09 16
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego w Departamencie Operacyjno - Lotniczym 2015 09 16
Główny specjalista do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 170344 2015 12 17
Inspektor do spraw zakładania lotnisk i lądowisk w Departamencie Lotnisk 2015 09 16
Główny specjalista do spraw egzaminów i egzaminatorów praktycznych 2015 06 08
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 06 08
Specjalista w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 06 08
Radca prawny w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2015 06 08
Referendarz do spraw szkoleń w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego 2015 06 08
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2015 06 08
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 06 08
Specjalista do spraw Przygotowania i Koordynowania Procesów Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego 2015 06 08
Inspektor do spraw zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych 2015 06 08
Specjalista do spraw lotniczej działalności gospodarczej 2015 06 08
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego 2015 06 08
Specjalista do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA 2015 06 08
Radca prawny nr: 165654 2016 03 14
Radca prawny 2015 06 08
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego 2015 06 08
Inspektor do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego 2015 06 08
Specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 06 08
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną ULC 2015 06 08
Starszy specjalista w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2015 06 08
Podreferendarz do spraw lotniczej działalności gospodarczej 2015 06 08
Starszy inspektor do spraw procedur operacyjnych lotnisk 2015 06 08
Specjalista do spraw planowania i koordynowania procesów certyfikacji i bieżącego nadzoru 2015 01 14
Radca Prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym - 1/2 etatu 2015 06 08
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC 2015 06 08
Dyrektor Departamentu Techniki Lotniczej 2015 01 14