Tytuł Zmieniono
Referendarz w Wydziale Prawno – Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2013 10 30
Starszy specjalista ds. kontaktów z mediami w Zespole ds. Mediów w Biurze Prezesa 2013 10 30
Główny specjalista w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2013 10 30
Referendarz w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 2013 10 30
Radca prawny w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 16
Specjalista w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Dep. Operacyjno-Lotniczym 2013 10 16
Specjalista w Inspektoracie Certyfikacji, Nadzoru i Licencjonowania Personelu Służb Ruchu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 16
Główny specjalista do spraw licencjonowania personelu lotniczego w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 16
Administrator do spraw analiz ekonomiczno-finansowych w Wydziale Strategii i Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 16
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym 2013 10 16
Zastępca Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 16
Specjalista w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno - Lotniczym 2013 10 16
Referendarz do spraw szkoleń w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego 2013 10 04
Specjalista ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Wydziale ds. Międzynarodowych w Biurze Prezesa 2013 10 04
Referendarz do spraw współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Wydziale ds. Międzynarodowych w Biurze Prezesa 2013 10 04
Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego 2013 10 04
Specjalista do spraw kontroli przewoźników lotniczych i postępowań administracyjnych w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2013 10 04
Specjalista do spraw szkoleń w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego 2013 10 04
Podreferendarz do spraw przepustowości i konkurencji w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 04
Specjalista ds. egzaminów teoretycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego 2013 10 04
Specjalista ds. analiz przepisów lotniczych w Wydziale Implementacji Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2013 10 04
Dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego 2013 10 04
Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej 2013 10 04
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2013 10 04
Sekretarka 2013 10 04
Dyrektor Generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2013 10 04
Podreferendarz do spraw administrowania aplikacjami w Wydziale Informatyki 2013 10 04
Specjalisty ds. administracyjnych w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru 2013 10 04
Podreferendarz ds. przygotowania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego AWC 2013 10 04
Specjalista do spraw współpracy z organizacjami międzynarodowymi 2013 10 04
Specjalista do spraw systemu prawa lotniczego 2013 10 04
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego 2013 10 04
Referendarz do spraw europejskich w Wydziale Spraw Europejskich 2013 10 04
Podreferendarz do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym 2013 10 04
Specjalista do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym 2013 10 04
Starszy inspektor do spraw zdatności do lotu 2013 10 04
Dyrektor Departamentu Lotnisk 2013 10 04
Referendarz ds. administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2013 10 04
Głównego specjalisty ds. kwalifikowania szkoleniowych urządzeń symulacji lotu i nadzoru nad operatorami FSTD 2013 10 04
Specjalista do spraw europejskich w Wydziale Spraw Europejskich 2013 10 04
Pozostałe ogłoszenia o naborze do pracy w ULC 2016 09 15