Tytuł Zmieniono
Referendarz w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów - zastępstwo 2016 02 23
Specjalista ds. bezzałogowych statków powietrznych 2016 02 23
Referendarz w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2016 02 23
Starszy administrator ds. transportu w Wydziale Administracyjnym 2016 02 23
Specjalista ds. rejestru personelu lotniczego 2016 03 14
Inspektor do spraw zdatności do lotu w Departamencie Techniki Lotniczej - Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych 2016 02 04
Radca prawny w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego - zastępstwo 2016 02 04
Specjalista ds. rejestru personelu lotniczego 2016 01 25
Referendarz do spraw analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk 2016 01 19
Starszy inspektor do spraw procedur operacyjnych lotnisk 2016 01 19
Specjalista w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr: 175481 2016 03 14
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego, nr: 174026 2016 03 14
Referendarz w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2016 01 19
Specjalista do spraw procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk 2016 01 19
Dyrektor Departamentu Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2015 12 28
Główny specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 174196 2016 03 14
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 173769 2016 03 14
Specjalista w Komisji Ochrony Praw Pasażerów nr: 173682 2016 03 14
Specjalista w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2015 12 28
Specjalista do spraw szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Inspektoracie Szkolenia w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2015 12 28
Referendarz w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (umowa na zastępstwo) 2016 03 14
Specjalista ds. baz danych zdarzeń lotniczych w Inspektoracie Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym 2016 03 14
Specjalista do spraw procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych 2015 12 28
Specjalista do spraw nadzoru nad ATS w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2015 11 19
Referendarz w Departamencie Personelu Lotniczego (zastępstwo) 2016 03 14
Starszy specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2016 03 14
Referendarz w Departamencie Techniki Lotniczej (zastępstwo) 2016 03 14
Inspektor do spraw zdatności do lotu w Departamencie Techniki Lotniczej - Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych 2015 11 19
Specjalista ds. procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych 2015 11 19
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego 2015 11 23
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego 2015 11 23
Referendarz w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2015 11 19
Główny specjalista w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 11 19
Inspektor do spraw certyfikacji wyrobów lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 11 19
Główny specjalista ds. standaryzacji ICAO w Wydziale Standaryzacji w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym 2015 11 19
Specjalista do spraw egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2015 11 19
Starszy administrator ds. analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2015 11 19
Inspektor ds. szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Inspektoracie Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2015 11 19
Specjalista ds. egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej 2015 11 19
Specjalista w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2015 10 08
Specjalista ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk 2015 10 08
Specjalista ds. licencjonowania personelu lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 09 16
Specjalista do spraw analizy ryzyka w obszarze operacji lotniczych w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego 2015 10 08
Specjalista ds. analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego 2015 10 08
Specjalista do spraw standaryzacji EASA 2015 09 16
Inspektor do spraw zarządzania bezpieczeństwem 2015 09 16
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 172516 2015 12 17
Referendarz do spraw szkoleń w Wydziale Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego 2015 09 16
Referendarz w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej nr 172192 2015 09 16
Starszy specjalista w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej nr 172179 2015 09 16