Tytuł Zmieniono
Specjalista do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2016 06 07
Starszy specjalista do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA 2016 06 07
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty 2016 05 04
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego 2016 05 04
Specjalista do spraw administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną ULC w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 2016 05 04
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2016 04 14
Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 2016 05 04
Inspektor do spraw zdatności do lotu w Departamencie Techniki Lotniczej nr: 179034 2016 04 14
Referendarz w Wydziale Spraw Zagranicznych i Mediów w Biurze Prezesa 2016 03 24
starszy inspektor do spraw inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk 2016 04 14
Specjalista do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA 2016 03 24
Główny specjalista w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego 2016 03 24
Radca prawny w Departamencie Personelu Lotniczego 2016 03 24
Specjalista do spraw procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk nr 178159 2016 03 24
Specjalista do spraw przewozów lotniczych 2016 03 24
Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych nr 177985 2016 04 14
Referendarz w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów - zastępstwo 2016 02 23
Specjalista ds. bezzałogowych statków powietrznych 2016 02 23
Referendarz w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2016 02 23
Starszy administrator ds. transportu w Wydziale Administracyjnym 2016 02 23
Specjalista ds. rejestru personelu lotniczego 2016 03 14
Inspektor do spraw zdatności do lotu w Departamencie Techniki Lotniczej - Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych 2016 02 04
Radca prawny w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego - zastępstwo 2016 02 04
Specjalista ds. rejestru personelu lotniczego 2016 01 25
Referendarz do spraw analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk 2016 01 19
Starszy inspektor do spraw procedur operacyjnych lotnisk 2016 01 19
Specjalista w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr: 175481 2016 03 14
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego, nr: 174026 2016 03 14
Referendarz w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2016 01 19
Specjalista do spraw procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk 2016 01 19
Dyrektor Departamentu Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 2015 12 28
Główny specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 174196 2016 03 14
Specjalista w Departamencie Personelu Lotniczego nr: 173769 2016 03 14
Specjalista w Komisji Ochrony Praw Pasażerów nr: 173682 2016 03 14
Specjalista w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2015 12 28
Specjalista do spraw szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Inspektoracie Szkolenia w Zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2015 12 28
Referendarz w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (umowa na zastępstwo) 2016 03 14
Specjalista ds. baz danych zdarzeń lotniczych w Inspektoracie Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym 2016 03 14
Specjalista do spraw procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych 2015 12 28
Specjalista do spraw nadzoru nad ATS w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2015 11 19
Referendarz w Departamencie Personelu Lotniczego (zastępstwo) 2016 03 14
Starszy specjalista w Departamencie Techniki Lotniczej 2016 03 14
Referendarz w Departamencie Techniki Lotniczej (zastępstwo) 2016 03 14
Inspektor do spraw zdatności do lotu w Departamencie Techniki Lotniczej - Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych 2015 11 19
Specjalista ds. procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych 2015 11 19
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego 2015 11 23
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego 2015 11 23
Referendarz w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2015 11 19
Główny specjalista w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego 2015 11 19
Inspektor do spraw certyfikacji wyrobów lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej 2015 11 19