Tytuł Zmieniono
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 7514 2017 02 03
Specjalista ds. standardów operacyjnych w Wydziale Analiz i Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 7263 2017 01 24
Specjalista ds. nadzoru nad AIS w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, ogłoszenie nr 6757 2017 01 05
Specjalista ds. kontroli przewoźników lotniczych i postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów 2016 12 22
Specjalista ds. kontroli jakości w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2016 12 20
starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr: 5575 2016 12 09
starszy specjalista ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Departamencie Lotnisk, ogłoszenie nr 4582 2016 10 28
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, ogłoszenie nr 4499 2016 10 28
Specjalista ds. płatności w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 4251 2016 10 28
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, ogłoszenie nr 4030 2016 10 28
Podreferendarz ds. przepustowości i analiz w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, ogłoszenie nr 3958 2016 10 28
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, ogłoszenie nr 3594 2016 10 03
Specjalista ds. przepustowości i analiz w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, ogłoszenie nr 2570 2016 09 05
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, ogłoszenie nr 2531 2016 09 05
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, ogłoszenie nr 2532 2016 09 05
Referendarz ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, ogłoszenie nr 2510 2016 09 05
Starszy specjalista do spraw nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, ogłoszenie nr 2437 2016 09 05
Podreferendarz do spraw: lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 2243 2016 08 22
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony, nr: 1689 2016 08 22
Specjalista ds. przygotowania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego - nr 1654 (zastępstwo) 2016 08 05
Podrefrendarz do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym - nr 1653 (zastępstwo) 2016 08 05
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (zastępstwo) - nr 1289 2016 07 19
Podrefrendarz do spraw przewozów lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo) - nr 1347 2016 07 27
Starszy inspektor ds. licencjonowania personelu lotniczego (zastępstwo) 2016 08 05
Specjalista ds. Przygotowania i Koordynowania Procesów Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacyjnymi i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr: 744 2016 06 28
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 567 2016 07 11
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego-śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 534 2016 06 28
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego-samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 542 2016 06 28
Specjalista w Inspektoracie ds. Ochrony w Lotnictwie Cywilnym w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, Ogłoszenie nr 550 2016 06 28
Starszy inspektor ds. licencjonowania personelu lotniczego w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego, Ogłoszenie nr 467 2016 06 28
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 429 2016 06 28
inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, Ogłoszenie nr 306 2016 06 28
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, Ogłoszenie nr 126 2016 06 28
Starszy inspektor ds. licencjonowania personelu lotniczego nr 180848 2016 05 25
Specjalista do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2016 06 07
Starszy specjalista do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA 2016 06 07
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty 2016 05 04
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego 2016 05 04
Specjalista do spraw administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną ULC w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 2016 05 04
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2016 04 14
Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 2016 05 04
Inspektor do spraw zdatności do lotu w Departamencie Techniki Lotniczej nr: 179034 2016 04 14
Referendarz w Wydziale Spraw Zagranicznych i Mediów w Biurze Prezesa 2016 03 24
starszy inspektor do spraw inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk 2016 04 14
Specjalista do spraw kontroli naziemnej SAFA i SANA 2016 03 24
Główny specjalista w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego 2016 03 24
Radca prawny w Departamencie Personelu Lotniczego 2016 03 24
Specjalista do spraw procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk nr 178159 2016 03 24
Specjalista do spraw przewozów lotniczych 2016 03 24
Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych nr 177985 2016 04 14