Tytuł Zmieniono
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (etat zwykły), nr 18149 2017 11 29
Referendarz do spraw: prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 17983 2017 11 22
Specjalista do spraw: nadzoru nad AIS w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 17976 2017 11 21
Podreferendarz do spraw lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 17708 2017 11 21
Główny specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych–samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym , nr 17583 2017 12 11
Starszy specjalista do spraw: licencjonowania perosnelu BSP w Departamencie Bezzałogowych Statków Powietrznych, nr ogłoszenia 16336 2017 10 30
Specjalista ds. administrowania: systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego nr ogłoszenia 16333 2017 10 30
Specjalista ds. administrowania: systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr ogłoszenia 16331 2017 10 30
Starszy specjalista ds. licencjonowania personelu lotniczego w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego (etat zwykły), nr 16514 2017 10 27
Naczelnik wydziału, Wydział Analiz Finansowo – Ekonomicznych, Departament Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 16929 2017 10 31
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym (etat zwykły), nr 166 2017 10 27
Specjalista ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr ogłoszenia 15240 2017 10 30
Referendarz ds. rekrutacji i rozwoju zawodowego w Wydziale Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego, nr ogłoszenia 13724 2017 10 30
Główny specjalista ds.: egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr ogłoszenia 15230 2017 10 09
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (etat zwykły), nr ogłoszenia 14377 2017 10 30
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr ogłoszenia 14376 2017 10 30
Specjalista ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, ogłoszenie nr: 14876 2017 09 22
Starszy specjalista ds. przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 14703. 2017 09 11
Specjalista ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 13941 2017 09 05
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr ogłoszenia 13387 2017 08 07
Specjalista ds. licencjonowania personelu lotniczego, w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego, nr ogłoszenia 13225 2017 07 25
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2017 07 10
Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w lotnictwie cywilnym, Stanowisko ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w lotnictwie cywilnym, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, nr ogłoszenia 12463 2017 07 10
Starszy specjalista ds. kadrowych i archiwistycznych w Wydziale Kadr w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 11972 2018 06 28
Specjalista ds. bieżącego nadzoru nad podmiotami wykonującymi lotniczą działalność gospodarczą w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 11927 2017 06 30
Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Infrastruktury Lotniczej 2017 04 12
Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Standardów Lotniczych 2017 10 30
Specjalista do spraw: standardów operacyjnych w Wydziale Analiz i Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia: 9075 2017 03 17
Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, nr ogłoszenia 8678 2017 03 13
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 8513 2017 03 01
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr ogłoszenia 8459 2017 02 23
Referendarz do spraw: ekonomiki służb żeglugi powietrznej w Wydziale Analiz Finansowo - Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, ogłoszenie nr: 8188 2017 02 17
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, ogłoszenie nr: 8236 2017 02 23
Referendarz do spraw: prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr ogłoszenia 8203 (umowa zastępstwo) 2017 02 17
Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nr ogłoszenia 7767 2017 02 07
Inspektor certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno - Lotniczym, nr. 6686 2017 01 24
Specjalista ds. nadzoru nad ATM w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr ogłoszenia 7719 2017 02 03
Inspektor ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr ogłoszenia 7510 2017 02 03
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 7514 2017 02 03
Specjalista ds. standardów operacyjnych w Wydziale Analiz i Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 7263 2017 01 24
Specjalista ds. nadzoru nad AIS w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, ogłoszenie nr 6757 2017 01 05
Specjalista ds. kontroli przewoźników lotniczych i postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów 2016 12 22
Specjalista ds. kontroli jakości w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2016 12 20
starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr: 5575 2016 12 09
art. 59a ust. 5 2019 01 16
starszy specjalista ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Departamencie Lotnisk, ogłoszenie nr 4582 2016 10 28
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, ogłoszenie nr 4499 2016 10 28
Specjalista ds. płatności w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 4251 2016 10 28
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, ogłoszenie nr 4030 2016 10 28
Podreferendarz ds. przepustowości i analiz w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, ogłoszenie nr 3958 2016 10 28