Tytuł Zmieniono
Starszy specjalista ds. kadrowych i archiwistycznych w Wydziale Kadr w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 11972 2018 06 28
Specjalista ds. bieżącego nadzoru nad podmiotami wykonującymi lotniczą działalność gospodarczą w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 11927 2017 06 30
Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Infrastruktury Lotniczej 2017 04 12
Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Standardów Lotniczych 2017 10 30
Specjalista do spraw: standardów operacyjnych w Wydziale Analiz i Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia: 9075 2017 03 17
Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, nr ogłoszenia 8678 2017 03 13
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 8513 2017 03 01
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr ogłoszenia 8459 2017 02 23
Referendarz do spraw: ekonomiki służb żeglugi powietrznej w Wydziale Analiz Finansowo - Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, ogłoszenie nr: 8188 2017 02 17
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, ogłoszenie nr: 8236 2017 02 23
Referendarz do spraw: prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr ogłoszenia 8203 (umowa zastępstwo) 2017 02 17
Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nr ogłoszenia 7767 2017 02 07
Inspektor certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno - Lotniczym, nr. 6686 2017 01 24
Specjalista ds. nadzoru nad ATM w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr ogłoszenia 7719 2017 02 03
Inspektor ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr ogłoszenia 7510 2017 02 03
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 7514 2017 02 03
Specjalista ds. standardów operacyjnych w Wydziale Analiz i Standardów Operacyjnych w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 7263 2017 01 24
Specjalista ds. nadzoru nad AIS w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, ogłoszenie nr 6757 2017 01 05
Specjalista ds. kontroli przewoźników lotniczych i postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów 2016 12 22
Specjalista ds. kontroli jakości w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2016 12 20
starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr: 5575 2016 12 09
art. 59a ust. 5 2019 01 16
starszy specjalista ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Departamencie Lotnisk, ogłoszenie nr 4582 2016 10 28
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, ogłoszenie nr 4499 2016 10 28
Specjalista ds. płatności w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, ogłoszenie nr 4251 2016 10 28
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, ogłoszenie nr 4030 2016 10 28
Podreferendarz ds. przepustowości i analiz w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, ogłoszenie nr 3958 2016 10 28
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, ogłoszenie nr 3594 2016 10 03
Specjalista ds. przepustowości i analiz w transporcie lotniczym w Wydziale Statystyk i Analiz w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, ogłoszenie nr 2570 2016 09 05
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, ogłoszenie nr 2531 2016 09 05
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, ogłoszenie nr 2532 2016 09 05
Referendarz ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, ogłoszenie nr 2510 2016 09 05
Starszy specjalista do spraw nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, ogłoszenie nr 2437 2016 09 05
Podreferendarz do spraw: lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 2243 2016 08 22
Specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony, nr: 1689 2016 08 22
Specjalista ds. przygotowania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego - nr 1654 (zastępstwo) 2016 08 05
Podrefrendarz do spraw ochrony w lotnictwie cywilnym - nr 1653 (zastępstwo) 2016 08 05
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (zastępstwo) - nr 1289 2016 07 19
Podrefrendarz do spraw przewozów lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo) - nr 1347 2016 07 27
Starszy inspektor ds. licencjonowania personelu lotniczego (zastępstwo) 2016 08 05
Specjalista ds. Przygotowania i Koordynowania Procesów Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacyjnymi i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr: 744 2016 06 28
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 567 2016 07 11
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego-śmigłowce w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 534 2016 06 28
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego-samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 542 2016 06 28
Specjalista w Inspektoracie ds. Ochrony w Lotnictwie Cywilnym w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, Ogłoszenie nr 550 2016 06 28
Starszy inspektor ds. licencjonowania personelu lotniczego w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego, Ogłoszenie nr 467 2016 06 28
Specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, Ogłoszenie nr 429 2016 06 28
inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, Ogłoszenie nr 306 2016 06 28
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, Ogłoszenie nr 126 2016 06 28
Starszy inspektor ds. licencjonowania personelu lotniczego nr 180848 2016 05 25