Tytuł Zmieniono
Inspektor ds. delegacji zagranicznych w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 25314 2018 04 23
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji ochrony Praw pasażerów, nr 25068 2018 04 19
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 24909 2018 04 16
Referendarz ds. przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru technicznego w Wydziale Planowania i Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Technicznego w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 24794 2018 04 10
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, 24667 2018 04 10
Specjalista ds. egzaminów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 24611 2018 04 18
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 24601 2018 04 18
Starszy specjalista ds. sprawowania nadzoru nad orzecznictwem lotniczo – lekarskim w Wydziale Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 24540 2018 04 10
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 24496 2018 04 10
Referendarz ds. ekonomiki służb żeglugi powietrznej w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 24369 2018 04 10
Specjalista ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, 24427 2018 04 10
Specjalista ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej w Jednostce Terenowej w Poznaniu, nr 24425 2018 04 10
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 24254 2018 04 10
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczych, nr 24109 2018 03 28
Sekretarka/sekretarz w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2018 03 27
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 23701 2018 03 20
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 23759 2018 03 20
Specjalista ds. systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno – Legislacyjnym, nr 23550 2018 03 22
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 23642 2018 03 20
Starszy specjalista ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, Jednostka Terenowa w Bielsku – Białej, nr 23152 2018 04 27
Inspektor ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, Jednostka Terenowa w Bielsku – Białej, nr 23153 2018 03 16
Podreferendarz ds. przewozów lotniczych w Wydziale Przewozów Lotniczych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 22669 2018 02 28
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – śmigłowce, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 22633 2018 03 05
Główny specjalista ds. systemu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej w Wydziale Analiz i Standardów Żeglugi Powietrznej w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 22494 2018 02 28
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 22506 2018 02 28
Główny specjalista ds. certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 22094 2018 02 26
Inspektor do spraw: certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21920 2018 02 20
Specjalista do spraw: certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21919 2018 02 20
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 21863 2018 02 20
Główny specjalista do spraw: egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 21881 2018 03 05
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 21766 2018 02 19
Specjalista do spraw: dokumentacji technicznej w Wydziale Analiz, Standardów i Dokumentacji Technicznej w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21683 2018 02 13
Inspektor do spraw: zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21670 2018 02 13
Inspektor do spraw: zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, (zastępstwo) nr 21672 2018 02 13
Referendarz ds. przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru technicznego w Wydziale Planowania i Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Technicznego w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 20856 2018 01 30
Starszy specjalista do spraw: nadzoru nad ATM w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 20698 2018 01 30
Specjalista ds. certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2018 01 30
Specjalista do spraw: nadzoru AIS i DAT w Inspektoracie AIS i DAT w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo), nr 20621 2018 01 23
Podreferendarz do spraw: regulacji lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 20592 2018 01 23
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (zastępstwo), nr 20408 2018 01 23
Główny specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – bezpieczeństwo naziemne w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 19759 2018 01 03
Podreferendarz ds. obsługi systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 19644 2018 01 03
Starszy specjalista do spraw: certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 19487 2017 12 29
Specjalista ds. zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 19296 2017 12 29
Inspektor ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 19269 2017 12 29
Inspektor ds. zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym , nr 19029 2017 12 19
Naczelnik Wydziału Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo), nr 18690 2017 12 12
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (zastępstwo), nr 18692 2017 12 07
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 18392 2017 12 05
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr 18151 2017 11 29