Tytuł Zmieniono
Główny specjalista ds. systemu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej w Wydziale Analiz i Standardów Żeglugi Powietrznej w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 22494 2018 02 28
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 22506 2018 02 28
Główny specjalista ds. certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 22094 2018 02 26
Inspektor do spraw: certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21920 2018 02 20
Specjalista do spraw: certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21919 2018 02 20
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 21863 2018 02 20
Główny specjalista do spraw: egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 21881 2018 03 05
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 21766 2018 02 19
Specjalista do spraw: dokumentacji technicznej w Wydziale Analiz, Standardów i Dokumentacji Technicznej w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21683 2018 02 13
Inspektor do spraw: zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 21670 2018 02 13
Inspektor do spraw: zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, (zastępstwo) nr 21672 2018 02 13
Referendarz ds. przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru technicznego w Wydziale Planowania i Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Technicznego w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 20856 2018 01 30
Starszy specjalista do spraw: nadzoru nad ATM w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 20698 2018 01 30
Specjalista ds. certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2018 01 30
Specjalista do spraw: nadzoru AIS i DAT w Inspektoracie AIS i DAT w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo), nr 20621 2018 01 23
Podreferendarz do spraw: regulacji lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 20592 2018 01 23
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (zastępstwo), nr 20408 2018 01 23
Główny specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – bezpieczeństwo naziemne w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 19759 2018 01 03
Podreferendarz ds. obsługi systemów informatycznych w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 19644 2018 01 03
Starszy specjalista do spraw: certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 19487 2017 12 29
Specjalista ds. zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 19296 2017 12 29
Inspektor ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 19269 2017 12 29
Inspektor ds. zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym , nr 19029 2017 12 19
Naczelnik Wydziału Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo), nr 18690 2017 12 12
Referendarz ds. postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (zastępstwo), nr 18692 2017 12 07
Inspektor ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 18392 2017 12 05
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr 18151 2017 11 29
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (etat zwykły), nr 18149 2017 11 29
Referendarz do spraw: prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 17983 2017 11 22
Specjalista do spraw: nadzoru nad AIS w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru ATM/ANS w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 17976 2017 11 21
Podreferendarz do spraw lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 17708 2017 11 21
Główny specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych–samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym , nr 17583 2017 12 11
Starszy specjalista do spraw: licencjonowania perosnelu BSP w Departamencie Bezzałogowych Statków Powietrznych, nr ogłoszenia 16336 2017 10 30
Specjalista ds. administrowania: systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego nr ogłoszenia 16333 2017 10 30
Specjalista ds. administrowania: systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr ogłoszenia 16331 2017 10 30
Starszy specjalista ds. licencjonowania personelu lotniczego w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego (etat zwykły), nr 16514 2017 10 27
Naczelnik wydziału, Wydział Analiz Finansowo – Ekonomicznych, Departament Rynku Transportu Lotniczego, nr ogłoszenia 16929 2017 10 31
Specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym (etat zwykły), nr 166 2017 10 27
Specjalista ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr ogłoszenia 15240 2017 10 30
Referendarz ds. rekrutacji i rozwoju zawodowego w Wydziale Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego, nr ogłoszenia 13724 2017 10 30
Główny specjalista ds.: egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr ogłoszenia 15230 2017 10 09
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (etat zwykły), nr ogłoszenia 14377 2017 10 30
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr ogłoszenia 14376 2017 10 30
Specjalista ds. certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, ogłoszenie nr: 14876 2017 09 22
Starszy specjalista ds. przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 14703. 2017 09 11
Specjalista ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr ogłoszenia 13941 2017 09 05
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr ogłoszenia 13387 2017 08 07
Specjalista ds. licencjonowania personelu lotniczego, w Inspektoracie Licencjonowania Personelu Lotniczego w Departamencie Personelu Lotniczego, nr ogłoszenia 13225 2017 07 25
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2017 07 10
Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w lotnictwie cywilnym, Stanowisko ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w lotnictwie cywilnym, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, nr ogłoszenia 12463 2017 07 10