Podreferendarz do spraw  lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie  Rynku Transportu Lotniczego, nr 17708
pdf17708.pdf49.37 KB
Ogłoszenie nr: 1778
Data ukazania się ogłoszenia: 08.11.2017
Termin składania dokumentów: 20.11.2017
Wymiar etatu: 1,00
Liczba stanowisk pracy: 1