Tytuł Zmieniono
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 41459 2019 02 06
Główny specjalista do spraw: certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 41174 2019 02 06
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym (zastępstwo) - 2 etaty, nr 4107 2019 02 06
Starszy specjalista do spraw: certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 41003 2019 01 31
Starszy specjalista do spraw: zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr 40820 2019 01 31
Naczelnik wydziału w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 40681 2019 01 31
Specjalista do spraw: nadzoru CNS w Inspektoracie CNS w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo), nr 40684 2019 01 31
Starszy inspektor do spraw: procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk (zastępstwo) 2019 01 15
Specjalista do spraw: ekonomiki służb żeglugi powietrznej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 40307 2019 01 15
Specjalista do spraw: analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Nadzoru Finansowego w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo), nr 40255 2019 01 15
Archiwista w Biurze Dyrektora Generalnego 2019 01 09
Inspektor ds. zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 39748 2019 01 09
Starszy specjalista ds. dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 39506 2019 01 04
Referendarz do spraw: postępowań administracyjnych w Wydziale Prawno – Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2018 12 19
Referendarz ds. zamówień publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego, nr 38854 2018 12 19
Inspektor ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 38511 2018 12 07
Specjalista do spraw: ochrony w lotnictwie cywilnym w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym (zastępstwo), nr 38432 2018 12 07
Osoba do współpracy przy realizacji projektu UE 2018 12 10
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 35565 2018 10 23
Specjalista ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, 35554 2018 10 23
Starszy specjalista ds. procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, 35547 2018 10 23
Inspektor do spraw: zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej (Jednostka Terenowa w Bielsku Białej), nr 35118 2018 10 12
Referendarz do spraw: administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, Departament Personelu Lotniczego (zastępstwo), nr 35097 2018 10 09
Konkurs na stanowisko: Zastępca Dyrektora BDG 2018 10 16
Starszy inspektor do spraw: procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, nr 34739 - zastępstwo 2018 10 12
Specjalista ds. analiz i standardów zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 33928 2018 10 01
Specjalista ds. analiz i standardów zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 33928 2018 10 01
Inspektor do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 33939 2018 09 27
Starszy specjalista do spraw: certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony, nr 33933 2018 09 27
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 33932 2018 09 27
Inspektor do spraw: zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 33931 2018 09 27
Inspektor do spraw: kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 33907 2018 09 26
Główny specjalista ds. egzaminów i egzaminatorów praktycznych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, 32875 2018 09 24
Podreferendarz ds. regulacji lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 32845 2018 09 11
Referendarz ds. administracyjnych w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 32510 2018 09 06
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 32374 2018 09 06
Specjalista ds. procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, nr 32401 2018 08 28
Główny specjalista do spraw: analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo), nr 32164 Ogłoszenie nr: 32164 2018 08 21
Referendarz do spraw: analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk w Wydziale Analiz i Standardów Lotniskowych w Departamencie Lotnisk, nr 32142 2018 08 29
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym, nr 31409 2018 08 14
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki, Biuro Dyrektora Generalnego, nr 31075 2018 08 17
Starszy specjalista ds. certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru, Departament Personelu Lotniczego nr 31086 2018 08 08
Referendarz ds. prawno-administracyjnych w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, nr 30877 2018 08 03
Starszy specjalista ds. certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 30571 2018 07 24
Główny specjalista ds. analiz i standardów zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 30449 2018 07 27
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 30407 2018 07 27
Specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 29768 2018 07 17
Specjalista ds. inwestycji w otoczeniu lotnisk w Wydziale Współpracy z Organami Administracji Publicznej w Departamencie Lotnisk, nr 29771 2018 07 10
Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych oraz Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 29685 2018 07 10
Inspektor ds. zdatności do lotu w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 29434 2018 07 06