Tytuł Zmieniono
Referendarz do spraw: rekrutacji i rozwoju zawodowego w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr 48463 2019 06 11
Referendarz do spraw: postępowań administracyjnych w Wydziale Prawno – Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów nr 47956 2019 06 06
Podreferendarz do spraw przygotowania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji I Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 47719 2019 05 29
Sekretarka/sekretarz w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2019 06 06
Referendarz do spraw: postępowań administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów (zastępstwo), nr 47127 2019 05 24
Specjalista do spraw: płatności w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 47036 2019 05 24
Starszy specjalista do spraw: ciągłej zdatności do lotu skomplikowanych statków powietrznych w Inspektoracie Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Skomplikowanych Statków Powietrznych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 46969 2019 05 16
Specjalista do spraw: certyfikacji, nadzoru i licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego w Inspektoracie Personelu ATS w Departamencie Żeglugi Powietrzne (zastępstwo), nr 46965 2019 05 16
Referendarz do spraw: rekrutacji i rozwoju zawodowego w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr 46830 2019 05 16
Specjalista do spraw: analiz przepisów lotniczych i ochrony środowiska w Wydziale Analiz i Standardów Techniki Lotniczej w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 46842 2019 05 16
Inspektor do spraw: zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym (et.zwykły), nr 46286 2019 05 06
Inspektor do spraw: zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym (zastępstwo), nr 46141 2019 04 29
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym (3/5 etatu), nr 45991 Ogłoszenie nr: 45991 2019 04 25
Specjalista do spraw: lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 45777 2019 04 17
Naczelnik Wydziału Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego 2019 04 25
Specjalista do spraw nadzoru AIS i DAT w Inspektoracie AIS i DAT w Departamencie Żeglugi Powietrznej 2019 04 10
Specjalista do spraw przygotowywania i koordynowania procesów certyfikacji i nadzoru operacyjnego w Wydziale Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym 2019 04 25
Starszy specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – samoloty, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno – Lotniczym 2019 04 25
Starszy specjalista do spraw: systemu prawa lotniczego w Wydziale I Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, nr 45590 2019 04 25
Sekretarka/Sekretarz w Departamencie Spraw Międzynarodowych 2019 04 10
Archiwista (0.5 etatu) w Biurze Dyrektora Generalnego 2019 04 10
Referendarz do spraw rekrutacji i rozwoju zawodowego w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 45005 2019 04 08
Referendarz do spraw systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno - Legislacyjnym, nr 45007 2019 04 17
Specjalista do spraw systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno - Legislacyjnym, nr 45006 2019 04 12
Specjalista do spraw rozwoju rynku transportu lotniczego w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 44982 2019 04 03
Referendarz do spraw: analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk w Wydziale Analiz i Standardów Lotniskowych w Departamencie Lotnisk, nr 44828 2019 04 08
Główny specjalista do spraw certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego 2019 03 12
Administrator w Punkcie Obsługi Klienta i Kancelarii (POK) w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo) 2019 02 26
Starszy specjalista do spraw: zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr 43115 2019 03 12
Specjalista do spraw: administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 41459 2019 02 06
Główny specjalista do spraw: certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej, nr 41174 2019 02 06
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym (zastępstwo) - 2 etaty, nr 4107 2019 02 06
Starszy specjalista do spraw: certyfikacji i nadzoru organizacji szkolenia lotniczego w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 41003 2019 01 31
Starszy specjalista do spraw: zamówień publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego (zastępstwo), nr 40820 2019 01 31
Naczelnik wydziału w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego, nr 40681 2019 01 31
Specjalista do spraw: nadzoru CNS w Inspektoracie CNS w Departamencie Żeglugi Powietrznej (zastępstwo), nr 40684 2019 01 31
Starszy inspektor do spraw: procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk (zastępstwo) 2019 01 15
Specjalista do spraw: ekonomiki służb żeglugi powietrznej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego, nr 40307 2019 01 15
Specjalista do spraw: analiz finansowo-ekonomicznych w Wydziale Nadzoru Finansowego w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego (zastępstwo), nr 40255 2019 01 15
Archiwista w Biurze Dyrektora Generalnego 2019 01 09
Inspektor ds. zarządzania bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, nr 39748 2019 01 09
Starszy specjalista ds. dokumentacji certyfikacyjnej w Inspektoracie Certyfikacji i Nadzoru w Departamencie Personelu Lotniczego, nr 39506 2019 01 04
Referendarz do spraw: postępowań administracyjnych w Wydziale Prawno – Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów 2018 12 19
Referendarz ds. zamówień publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego, nr 38854 2018 12 19
Inspektor ds. materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym, nr 38511 2018 12 07
Specjalista do spraw: ochrony w lotnictwie cywilnym w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym (zastępstwo), nr 38432 2018 12 07
Osoba do współpracy przy realizacji projektu UE 2018 12 10
Specjalista ds. nadzoru ATM w Inspektoracie ATM w Departamencie Żeglugi Powietrznej, nr 35565 2018 10 23
Specjalista ds. nadzoru i certyfikacji lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, 35554 2018 10 23
Starszy specjalista ds. procedur operacyjnych lotnisk w Inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych w Departamencie Lotnisk, 35547 2018 10 23