Informacja o udzielonych upoważnieniach, po przeprowadzeniu konkursów w zakresie dystrybucji ograniczonych praw przewozowych na trasach pomiędzy RP a Izraelem.


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16), informuje, iż po przeprowadzeniu konkursów, o których mowa w art. 191 ust. 7 z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393):

  • w dniu 29.11.2013 r. udzielił upoważnienia przewoźnikowi lotniczemu Enter Air Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, do wykonywania (począwszy od sezonu LATO 2014) regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv., z częstotliwością dwóch (2) lotów w tygodniu;
  • w dniu 29.11.2013 r. udzielił upoważnienia przewoźnikowi lotniczemu Wizz Air Hungary Legikozlekedesi Korlatolt Felelossegu Tarsasag, z siedzibą w Budapeszcie, do wykonywania (począwszy od sezonu LATO 2014) regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv., z częstotliwością pięciu (5) lotów w tygodniu;
  • w dniu 11.12.2013 r. udzielił upoważnienia przewoźnikowi lotniczemu Enter Air Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem na trasie Warszawa/Modlin (WMI) – Tel Awiw (TLV) vv., z częstotliwością pięciu (5) lotów w tygodniu;
  • w dniu 11.12.2013 r. udzielił upoważnienia przewoźnikowi lotniczemu Enter Air Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem na trasie Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv., z częstotliwością trzech (3) lotów w tygodniu;
  • w dniu 11.12.2013 r. udzielił upoważnienia przewoźnikowi lotniczemu Wizz Air Hungary Legikozlekedesi Korlatolt Felelossegu Tarsasag, z siedzibą w Budapeszcie, do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem na trasie Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv., z częstotliwością czterech (4) lotów w tygodniu.

 


 

Informacja o rozpatrzeniu protestu (trasa KTW-TLV vv.)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes Urzędu”), zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) (dalej „rozporządzenie”), informuje, iż w dniu 19.11.2013 r. został przez Prezesa Urzędu rozpatrzony, na podst. § 12 ust. 1 rozporządzenia, protest wniesiony w dniu 12.11.2013 r. przez przewoźnika lotniczego Enter Air Sp. z o.o., przeciwko wynikom konkursu, którego przedmiotem były uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych, obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv.  (7 częstotliwości), w ten sposób, że Prezes Urzędu nie uwzględnił tego protestu.

 

 


 

 

Informacja o rozpatrzeniu protestu (trasa WAW-TLV vv.)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes Urzędu”), zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) (dalej „rozporządzenie”), informuje, iż w dniu 19.11.2013 r. został przez Prezesa Urzędu rozpatrzony, na podst. § 12 ust. 1 rozporządzenia, protest wniesiony w dniu 12.11.2013 r. przez przewoźnika lotniczego Enter Air Sp. z o.o., przeciwko wynikom konkursu, którego przedmiotem były uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych, obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv.  (7 częstotliwości), w ten sposób, że Prezes Urzędu nie uwzględnił tego protestu.

 

Informacja o wniesieniu protestu (trasa KTW-TLV vv.)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes Urzędu”), zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) (dalej „rozporządzenie”), informuje, iż w dniu 12.11.2013 r. do Prezesa Urzędu wniesiony został protest przeciwko wynikowi konkursu, którego przedmiotem były uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie:

Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv.  (7 częstotliwości)

Protest został wniesiony przez uczestnika konkursu, spółkę
Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ww. protest zostanie rozpatrzony w trybie określonym w § 12 rozporządzenia.

 


 

Informacja o wniesieniu protestu (trasa WAW-TLV vv.)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes Urzędu”), zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) (dalej „rozporządzenie”), informuje, iż w dniu 12.11.2013 r. do Prezesa Urzędu wniesiony został protest przeciwko wynikowi konkursu, którego przedmiotem były uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie:

Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv.  (7 częstotliwości)

Protest został wniesiony przez uczestnika konkursu, spółkę Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ww. protest zostanie rozpatrzony w trybie określonym w § 12 rozporządzenia.

 

 

Informacja o wyniku konkursu dotyczącego dystrybucji ograniczonych praw przewozowych na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv. otwartego w dniu 10.10.2013r.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC) informuje, iż konkurs, otwarty w dniu 10.10.2013r., którego przedmiotem był podział uprawnień do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv. (7 częstotliwości dostępnych od sezonu Lato 2014), został rozstrzygnięty w następujący sposób:

•    Wizz Air Hungary Kft. otrzyma upoważnienie do wykonywania, począwszy od sezonu LATO 2014, regularnych przewozów lotniczych na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv.  w liczbie 5 częstotliwości tygodniowo;

•    Enter Air Sp. z o.o. otrzyma upoważnienie do wykonywania, począwszy od sezonu LATO 2014, regularnych przewozów lotniczych na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv. w liczbie 2 częstotliwości tygodniowo.


Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest  przeciwko wynikowi konkursu. Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do ULC.
Prezes ULC publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informację o wniesieniu protestu. Prezes ULC rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a następnie publikuje w BIP informacje o sposobie rozpatrzenia protestu.

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu obejmującego dystrybucję ograniczonych praw przewozowych na trasie Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv.: pdfProtokół WAW-TLV.pdf375.43 KB

 


 


Informacja o wyniku konkursu dotyczącego dystrybucji ograniczonych praw przewozowych na trasie Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv. otwartego w dniu 01.10.2013r.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC) informuje, iż konkurs, otwarty w dniu 01.10.2013r., którego przedmiotem był podział uprawnień do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv. (7 częstotliwości), został rozstrzygnięty w następujący sposób:

•    Wizz Air Hungary Kft. otrzyma upoważnienie do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv. w liczbie 4 częstotliwości tygodniowo;

•    Enter Air Sp. z o.o. otrzyma upoważnienie do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv. w liczbie 3 częstotliwości tygodniowo.


Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi konkursu. Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do Urzędu.
Prezes ULC publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informację o wniesieniu protestu. Prezes ULC rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a następnie publikuje w BIP informacje o sposobie rozpatrzenia protestu.

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu obejmującego dystrybucję ograniczonych praw przewozowych na trasie Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv.:

pdfProtokół KTW-TLV.pdf364.39 KB

 


 

Informacja o wyniku konkursu dotyczącego dystrybucji ograniczonych praw przewozowych na trasie Warszawa/Modlin (WMI) – Tel Awiw (TLV) vv. otwartego w dniu 01.10.2013r.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC) informuje, iż konkurs, otwarty w dniu 01.10.2013r., którego przedmiotem był podział uprawnień do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie Warszawa/Modlin (WMI) – Tel Awiw (TLV) vv. (7 częstotliwości), został rozstrzygnięty w następujący sposób:

•    Enter Air Sp. z o.o. otrzyma upoważnienie do wykonywania, regularnych przewozów lotniczych na trasie Warszawa/Modlin (WMI) – Tel Awiw (TLV) vv. w liczbie 5 częstotliwości tygodniowo.

Postępowanie wszczęte w związku z wnioskiem Wizz Air Hungary Kft., o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozów regularnych na ww. trasie, z uwagi na wycofanie wniosku przez przewoźnika, zostanie umorzone.

Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest  przeciwko wynikowi konkursu. Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do Urzędu.
Prezes ULC publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informację o wniesieniu protestu. Prezes ULC rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a następnie publikuje w BIP informacje o sposobie rozpatrzenia protestu.

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu obejmującego dystrybucję ograniczonych praw przewozowych na trasie Warszawa/Modlin (WMI) – Tel Awiw (TLV) vv.: pdfProtokół WMI-TLV.pdf1.21 MB

 


OGŁOSZENIE O OTWARCIU KONKURSU:  WAW-TLV (VV.)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes ULC”), zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) (dalej „Rozporządzenie”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10.10.2013r. otwiera konkurs, którego przedmiotem są uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie:
Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv. (7 częstotliwości od sezonu Lato 2014)
Wymienieni poniżej przewoźnicy lotniczy złożyli, zgodnie z § 5 Rozporządzenia, wnioski o wydanie upoważnień do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na ww. trasie, które spełniły wymogi formalne wskazane w § 3  Rozporządzenia:

1.    Enter Air Sp. z o.o.
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa    

2.    Wizz Air Hungary Kft.
BUD International Airport
Budynek 221
H-1185 Budapeszt
Węgry

Wnioski ww. przewoźników lotniczych będą podlegały ocenie pod względem spełnienia kryteriów wskazanych w § 15 Rozporządzenia.
Dla celów niniejszego konkursu skalę oceny punktowej dla każdego kryterium określono w następujący sposób:

Kryterium

Skala punktowa (od-do)

Waga procentowa

zgodnie z art. 191 ust. 7 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134, 628, 829 i 912) (dalej „Ustawa”):

1) zdolność do zapewnienia przez przewoźnika lotniczego właściwego poziomu usług i konkurencyjnego poziomu opłat za przewozy oraz skutecznego konkurowania z przewoźnikami lotniczymi innymi niż określeni w ust. 1 i art. 192a Ustawy;

1-10

25%

2) wcześniej poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem konkursu i dotychczas osiągane przez prze­woźnika lotniczego wyniki ekonomiczne;

1-10

10%

zgodnie z § 15 Rozporządzenia:

1) zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;

1-10

10%

2) zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;

1-10

5%

3) dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;

1-10

15%

4) zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;

1-10

15%

5) zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;

1-10

10%

6) wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.

1-10

10%

 

Ostateczny wynik oceny punktowej spełnienia kryteriów będzie sumą wartości punktowych przydzielonych poszczególnym kryteriom, uzyskanych z iloczynu przydzielonej liczby punktów oraz wagi procentowej każdego kryterium.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej „BIP”).
Po rozstrzygnięciu konkursu Prezes ULC sporządzi protokół, który wraz z wynikiem konkursu zostanie ogłoszony w BIP.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku niezwłocznie po jego zakończeniu.

Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest  przeciwko wynikowi konkursu. Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do Urzędu.
Prezes ULC publikuje w BIP informację o wniesieniu protestu.
Prezes ULC rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a następnie publikuje w BIP informacje o sposobie rozpatrzenia protestu.

 

 OGŁOSZENIE O OTWARCIU KONKURSU:  KTW-TLV (VV.)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes ULC”), zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) (dalej „Rozporządzenie”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01.10.2013r. otwiera konkurs, którego przedmiotem są uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie:
Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv. (7 częstotliwości)
Wymienieni poniżej przewoźnicy lotniczy złożyli, zgodnie z § 5 Rozporządzenia, wnioski o wydanie upoważnień do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na ww. trasie, które spełniły wymogi formalne wskazane w § 3  Rozporządzenia:.

1.    Enter Air Sp. z o.o.
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa    

2.    Wizz Air Hungary Kft.
BUD International Airport,
Budynek 221,
H-1185 Budapeszt
Węgry

Wnioski ww. przewoźników lotniczych będą podlegały ocenie pod względem spełnienia kryteriów wskazanych w § 15 Rozporządzenia.
Dla celów niniejszego konkursu skalę oceny punktowej dla każdego kryterium określono w następujący sposób:

Kryterium

Skala punktowa (od-do)

Waga procentowa

zgodnie z art. 191 ust. 7 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134, 628, 829 i 912) (dalej „Ustawa”):

1) zdolność do zapewnienia przez przewoźnika lotniczego właściwego poziomu usług i konkurencyjnego poziomu opłat za przewozy oraz skutecznego konkurowania z przewoźnikami lotniczymi innymi niż określeni w ust. 1 i art. 192a Ustawy;

1-10

25%

2) wcześniej poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem konkursu i dotychczas osiągane przez prze­woźnika lotniczego wyniki ekonomiczne;

1-10

10%

zgodnie z § 15 Rozporządzenia:

1) zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;

1-10

10%

2) zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;

1-10

5%

3) dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;

1-10

15%

4) zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;

1-10

15%

5) zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;

1-10

10%

6) wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.

1-10

10%

Ostateczny wynik oceny punktowej spełnienia kryteriów będzie sumą wartości punktowych przydzielonych poszczególnym kryteriom, uzyskanych z iloczynu przydzielonej liczby punktów oraz wagi procentowej każdego kryterium.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej „BIP”).
Po rozstrzygnięciu konkursu Prezes ULC sporządzi protokół, który wraz z wynikiem konkursu zostanie ogłoszony w BIP.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku niezwłocznie po jego zakończeniu.

Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest  przeciwko wynikowi konkursu. Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do Urzędu.
Prezes ULC publikuje w BIP informację o wniesieniu protestu.
Prezes ULC rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a następnie publikuje w BIP informacje o sposobie rozpatrzenia protestu.

 


 

OGŁOSZENIE O OTWARCIU KONKURSU:  WMI-TLV (VV.)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej „Prezes ULC”), zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16) (dalej „Rozporządzenie”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01.10.2013r. otwiera konkurs, którego przedmiotem są uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael na trasie:
Warszawa/Modlin (WMI) – Tel Awiw (TLV) vv.  (7 częstotliwości)
Wymienieni poniżej przewoźnicy lotniczy złożyli, zgodnie z § 5 Rozporządzenia,  wnioski o wydanie upoważnień do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na ww. trasie, które spełniły wymogi formalne wskazane w § 3 Rozporządzenia:
 
1.    Enter Air Sp. z o.o.
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa    

2.    Wizz Air Hungary Kft.
BUD International Airport,
Budynek 221,
H-1185 Budapeszt
Węgry

Wnioski ww. przewoźników lotniczych będą podlegały ocenie pod względem spełnienia kryteriów wskazanych w § 15 Rozporządzenia.
Dla celów niniejszego konkursu skalę oceny punktowej dla każdego kryterium określono w następujący sposób:

Kryterium

Skala punktowa (od-do)

Waga procentowa

zgodnie z art. 191 ust. 7 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134, 628, 829 i 912) (dalej „Ustawa”):

1) zdolność do zapewnienia przez przewoźnika lotniczego właściwego poziomu usług i konkurencyjnego poziomu opłat za przewozy oraz skutecznego konkurowania z przewoźnikami lotniczymi innymi niż określeni w ust. 1 i art. 192a Ustawy;

1-10

25%

2) wcześniej poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem konkursu i dotychczas osiągane przez prze­woźnika lotniczego wyniki ekonomiczne;

1-10

10%

zgodnie z § 15 Rozporządzenia:

1) zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;

1-10

10%

2) zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;

1-10

5%

3) dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;

1-10

15%

4) zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;

1-10

15%

5) zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;

1-10

10%

6) wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.

1-10

10%

Ostateczny wynik oceny punktowej spełnienia kryteriów będzie sumą wartości punktowych przydzielonych poszczególnym kryteriom, uzyskanych z iloczynu przydzielonej liczby punktów oraz wagi procentowej każdego kryterium.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej „BIP”).
Po rozstrzygnięciu konkursu Prezes ULC sporządzi protokół, który wraz z wynikiem konkursu zostanie ogłoszony w BIP.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku niezwłocznie po jego zakończeniu.

Uczestnik konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest  przeciwko wynikowi konkursu. Protest jest wnoszony w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem, że za datę złożenia protestu uważa się datę wpływu protestu do Urzędu.
Prezes ULC publikuje w BIP informację o wniesieniu protestu.
Prezes ULC rozpatruje protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a następnie publikuje w BIP informacje o sposobie rozpatrzenia protestu.

 

 


 

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) informuje, iż otrzymał wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozów lotniczych na trasie objętej ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:

Nazwa przewoźnika lotniczego:    Enter Air Sp. z o.o.

Wnioskowana trasa:        Kraków (KRK) – Tel Awiw (TLV) vv.
                
Rodzaj przewozu:        pasażerowie wraz z bagażem

Zgodnie z Eurośródziemnomorską Umową Lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, podpisaną w dniu 10 czerwca 2013 r. w Luksemburgu, ww. trasa objęta jest ograniczonymi prawami przewozowymi w postaci liczby tygodniowych częstotliwości dostępnych zbiorczo dla wszystkich zainteresowanych uprawnionych przewoźników, tj. polskich przewoźników lotniczych lub przewoźników lotniczych wspólnotowych ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 192a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134), zwaną dalej Ustawą, w następującej ilości:

Kraków (KRK) – Tel Awiw (TLV) vv.:    7 częstotliwości tygodniowo

Uprawnieni przewoźnicy lotniczy są niniejszym zaproszeni do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów (pasażerowie wraz z bagażem) na ww. trasach.

Wnioski o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem należy składać terminie do dnia 25 lipca 2013 r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać:

1.    Nazwę przewoźnika lotniczego;
2.    Adres jego siedziby;
3.    Imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń – w przypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego;
4.    Trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
5.    Datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania;
6.    Planowaną liczbę operacji lotniczych w tygodniu, dni ich wykonywania oraz godziny operacji ze wskazaniem typów statków powietrznych i ich pojemności;
7.    Oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
8.    Znaki rejestracyjne statków powietrznych;
9.    Listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
10.    Oferowaną liczbę miejsc pasażerskich – w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego – w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
11.    Prognozy dotyczące eksploatacji danego połączenia lub połączeń w okresie 3 kolejnych sezonów rozkładowych, w tym prognozy liczby pasażerów, planowany średni miesięczny współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie, prognozy kosztów pełnych obsługi połączenia oraz całkowitych przychodów wynikających z planowanych operacji lotniczych;
12.    Określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
13.    Historię wykonywania przewozów, w szczególności wielkości przewozów pasażerskich, wartości współczynnika wypełnienia miejsc, wyniki finansowe realizowanego połączenia, jeżeli było ono przez danego przewoźnika lotniczego obsługiwane;
14.    Średnią ostateczną cenę biletu na danej trasie w najbliższym sezonie rozkładowym, także w obie strony, tam gdzie ma to zastosowanie, w rozumieniu art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty;
15.    Wysokość wcześniej poniesionych nakładów na rozwój połączenia do danego państwa, jeżeli zostały poniesione.

Do wniosku należy dołączyć:

1.    Kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2.    Kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3.    Listę taryf, które będą stosowane na danej trasie, łącznie z warunkami ich stosowania;
4.    Aktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości;
5.    Plan gospodarczy na co najmniej dwa lata działalności przedsiębiorstwa, obejmujący bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jeżeli prowadził działalność, a także informacje o przewidywanych kosztach związanych z rozpoczęciem wykonywania przewozu lotniczego na danej trasie albo obsługą danej trasy.
Przewoźnik lotniczy wspólnotowy do wniosku dołącza dodatkowo dokumenty wskazane w art. 192a ust. 3 Ustawy oraz kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16), zwanym dalej Rozporządzeniem:
- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden uprawniony przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w § 3, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia;
- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch uprawnionych przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w § 3 Rozporządzenia;
- w przypadku cofnięcia upoważnienia, zgodnie z art. 191 ust. 8 Ustawy, gdy po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch uprawnionych przewoźników lotniczych złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w § 3 Rozporządzenia;
jeżeli całościowa liczba wnioskowanych częstotliwości na danej trasie przekracza liczbę dostępnych częstotliwości, Prezes ULC ogłasza Konkurs.
Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa ULC ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Prezes ULC zawiadamia uprawnionych przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o których mowa w § 3 Rozporządzenia, o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes ULC zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia, Prezes ULC publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Szczegółowe warunki Konkursu określone są w Rozdziale 3 Rozporządzenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dokonując wyboru uprawnionego przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 Ustawy, następujące kryteria:

1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem Konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;
2. Zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;
3. Dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;
4. Zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;
5. Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;
6. Wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.

===

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) informuje, iż otrzymał wnioski o wydanie upoważnień do wykonywania przewozów lotniczych na trasach objętych ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:

Nazwa przewoźnika lotniczego: Wizz Air Hungary Ltd.

Wnioskowane trasy:

Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv.
Modlin (WMI) – Tel Awiw (TLV) vv.
Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv.
Gdańsk (GDN) – Tel Awiw (TLV) vv.

Rodzaj przewozu:        pasażerowie wraz z bagażem

Zgodnie z Eurośródziemnomorską Umową Lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, podpisaną w dniu 10 czerwca 2013 r. w Luksemburgu, ww. trasy objęte są ograniczonymi prawami przewozowymi w postaci liczby tygodniowych częstotliwości dostępnych zbiorczo dla wszystkich zainteresowanych uprawnionych przewoźników, tj. polskich przewoźników lotniczych lub przewoźników lotniczych wspólnotowych ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 192a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134), zwaną dalej Ustawą, w następujących ilościach:

Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV) vv.:    7 częstotliwości tygodniowo
Modlin (WMI) – Tel Awiw (TLV) vv.:    7 częstotliwości tygodniowo
Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) vv.:    7 częstotliwości tygodniowo (dostępne od pierwszego dnia rozpoczynającego sezon Lato 2014)
Gdańsk (GDN) – Tel Awiw (TLV) vv.:    7 częstotliwości tygodniowo

Uprawnieni przewoźnicy lotniczy są niniejszym zaproszeni do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów (pasażerowie wraz z bagażem) na ww. trasach.

Wnioski o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych obejmujących przewóz pasażerów wraz z bagażem należy składać terminie do dnia 17 lipca 2013 r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.

Wniosek o wydanie upoważnienia powinien zawierać:

1. Nazwę przewoźnika lotniczego;
2. Adres jego siedziby;
3. Imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionego do reprezentacji lub do doręczeń – w przypadku przewoźnika lotniczego wspólnotowego;
4. Trasę albo trasy lub obszary, o które przewoźnik lotniczy wnioskuje, z wyszczególnieniem nazw lotnisk;
5. Datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowany okres ich wykonywania;
6. Planowaną liczbę operacji lotniczych w tygodniu, dni ich wykonywania oraz godziny operacji ze wskazaniem typów statków powietrznych i ich pojemności;
7. Oznaczenie rodzaju przewozu (pasażerski, towarowy, mieszany);
8. Znaki rejestracyjne statków powietrznych;
9. Listę zawartych z innym przewoźnikiem lotniczym umów dotyczących obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą, jeżeli takie zostały zawarte, z określeniem terminu ważności tych umów;
10. Oferowaną liczbę miejsc pasażerskich – w przypadku przewozów pasażerskich, lub udźwig handlowy statku powietrznego – w przypadku przewozów towarowych, na danej trasie lub obszarze, w obie strony, w jednym tygodniu;
11. Prognozy dotyczące eksploatacji danego połączenia lub połączeń w okresie 3 kolejnych sezonów rozkładowych, w tym prognozy liczby pasażerów, planowany średni miesięczny współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie, prognozy kosztów pełnych obsługi połączenia oraz całkowitych przychodów wynikających z planowanych operacji lotniczych;
12. Określenie dostępu pasażerów do oferowanych usług, w szczególności sposobu dystrybucji dokumentów przewozowych;
13. Historię wykonywania przewozów, w szczególności wielkości przewozów pasażerskich, wartości współczynnika wypełnienia miejsc, wyniki finansowe realizowanego połączenia, jeżeli było ono przez danego przewoźnika lotniczego obsługiwane;
14. Średnią ostateczną cenę biletu na danej trasie w najbliższym sezonie rozkładowym, także w obie strony, tam gdzie ma to zastosowanie, w rozumieniu art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty;
15. Wysokość wcześniej poniesionych nakładów na rozwój połączenia do danego państwa, jeżeli zostały poniesione.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wydaną przez właściwy organ danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wskazanie jej numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
2. Kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez właściwy organ danego państwa lub wskazanie jego numeru w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego;
3. Listę taryf, które będą stosowane na danej trasie, łącznie z warunkami ich stosowania;
4. Aktualne wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości;
5. Plan gospodarczy na co najmniej dwa lata działalności przedsiębiorstwa, obejmujący bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jeżeli prowadził działalność, a także informacje o przewidywanych kosztach związanych z rozpoczęciem wykonywania przewozu lotniczego na danej trasie albo obsługą danej trasy.

Przewoźnik lotniczy wspólnotowy do wniosku dołącza dodatkowo dokumenty wskazane w art. 192a ust. 3 Ustawy oraz kopię pełnomocnictwa do reprezentacji lub kopię pełnomocnictwa do doręczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16), zwanym dalej Rozporządzeniem:

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej jeden uprawniony przewoźnik, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, złożył wniosek o wydanie upoważnienia odpowiadający wymogom formalnym określonym w § 3, a przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed publikacją zaproszenia, złożył wymagane dokumenty i informacje zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia;

- po upływie terminu na składanie wniosków o wydanie upoważnień, jeżeli po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch uprawnionych przewoźników, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w § 3 Rozporządzenia;

- w przypadku cofnięcia upoważnienia, zgodnie z art. 191 ust. 8 Ustawy, gdy po publikacji zaproszenia co najmniej dwóch uprawnionych przewoźników lotniczych złożyło wnioski o wydanie upoważnienia odpowiadające wymogom formalnym określonym w § 3 Rozporządzenia;


jeżeli całościowa liczba wnioskowanych częstotliwości na danej trasie przekracza liczbę dostępnych częstotliwości, Prezes ULC ogłasza Konkurs.


Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji przez Prezesa ULC ogłoszenia o otwarciu Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Prezes ULC zawiadamia uprawnionych przewoźników lotniczych, którzy złożyli wnioski o wydanie upoważnienia spełniające wymogi formalne, o których mowa w § 3 Rozporządzenia, o otwarciu Konkursu. Konkurs zostaje rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o otwarciu Konkursu. Prezes ULC zawiadamia niezwłocznie uczestników Konkursu o jego wyniku. Informację o wyniku Konkursu oraz protokół, o którym mowa w § 9 Rozporządzenia, Prezes ULC publikuje niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej ULC. Uczestnik Konkursu może wnieść do Prezesa ULC protest przeciwko wynikowi Konkursu, który zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Szczegółowe warunki Konkursu określone są w Rozdziale 3 Rozporządzenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dokonując wyboru uprawnionego przewoźnika lotniczego, któremu zostanie wydane upoważnienie, kieruje się zasadą przejrzystości oraz niedyskryminacji i bierze pod uwagę, poza kryteriami określonymi w art. 191 ust. 7 Ustawy, następujące kryteria:

1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego, turystyki i handlu w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie przewozów całorocznych oraz poniesione nakłady na rozwój połączenia będącego przedmiotem Konkursu, a także średni współczynnik wykorzystania miejsc w samolocie w ostatnim sezonie rozkładowym;
2. Zgodność z celami i założeniami dokumentów dotyczących polityki transportowej, w szczególności w odniesieniu do rozwoju regionalnego;
3. Dostęp konsumentów do usług oraz zaplecze do obsługi pasażerów, w tym sieć sprzedaży dokumentów przewozowych;
4. Zapewnienie najkorzystniejszej oferty konsumentom, w tym liczbę operacji lotniczych w tygodniu na danej trasie;
5. Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym oferowanie przewozów wykonywanych statkami powietrznymi wpisanymi do certyfikatu przewoźnika lotniczego występującego z wnioskiem;
6. Wspieranie konkurencji między przewoźnikami lotniczymi, w tym w zakresie usług realizowanych przez nowych przewoźników lotniczych.

Komórka prowadząca: Wydział Przewozów Lotniczych (LER-2) tel. + 48 22 520 73 20
+ 48 22 520 73 09
+ 48 22 520 73 91
+ 48 22 520 73 52
fax: + 48 22 520 73 53

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 16):

pdfOPP.pdf865 KB